Aandacht voor armoede

Recente berichtgeving in de digitale media over de forse toename van het aantal klanten bij de voedselbanken in Nederland wierp de vraag op of deze trend ook in Zuilen te zien is.  Telefonisch contact met de co√∂rdinator van de voedselbank in Zuilen, mw. van Heeteren, leverde niet direct een bevestigend antwoord op die vraag.

De altijd gedreven sprekende mw. van Heeteren gaf aan dat er de laatste periode echter niet een forse toename van het aantal aanmeldingen te zien is. Dit beeld kan vertekend zijn doordat er nog niet zolang een voedselbank in Maarssenbroek geopend is en ook de voedselbank in Overvecht inmiddels een doorstart heeft gemaakt. Voorheen kwamen een aantal deelnemers namelijk ook in Zuilen.

Er mag dan niet gesproken  worden over een directe toename, de in 1997 gestarte voedselbank in Zuilen, gehuisvest in de Jacobuskerk, heeft echter in haar 15-jarig bestaan wel een vertienvoudiging van het aantal afgegeven voedselpakketten gezien. Wekelijks vinden momenteel ruim 170 pakketten hun weg naar bewoners uit de wijk. 

Door de ruimhartige steun van bewoners, maar vooral door inzet van de samenwerkende kerken in Zuilen, lukt het volgens mw. van Heeteren wonderwel nog steeds om met voldoende vrijwilligers de pakketten wekelijks te vullen. Ook de Tussenvoorziening levert daarin haar bijdrage.

Aandacht, geld, inzet en voedsel blijft echter een bittere noodzaak, mede gezien de voortdurende crisis en gevolgen voor de mensen die al weinig te besteden hebben.

Terug naar overzicht