Bewoners Groen Zuilen slaan handen ineen voor vergroening straat

Waarom gefrustreerd zijn over hoe anderen met de groenstrook in jouw straat omgaan, als je ook de handen uit de mouwen kunt steken én de handen ineen kunt slaan met de buren om een positief actieplan te lanceren? Dat is wat de bewoners in de Ter Laanstraat in Groen Zuilen moeten hebben gedacht toen zij het fundament legden voor hun bureninitiatief.

Groen Zuilen

Sinds ruim 2,5 jaar zijn alle blokken in Groen Zuilen opgeleverd. In bijna alle woningen hebben bewoners hun intrek genomen en de wijk begint te bloeien. Het is een heel jonge wijk waar ieder jaar meer kinderen bij komen. Kinderen die uiteraard heel graag buiten willen spelen. Gelukkig is de wijk daarop ingericht. Tussen de woonblokken zijn alleen wandelpaden en groenstroken te vinden, een erg veilige omgeving om kinderen te laten spelen dus. En ook erg geschikt om de hond uit te laten. Juist die twee zaken, gaan niet goed samen.

Ter Laanstraat

De Ter Laanstraat is een straat die door veel hondenbezitters gebruikt wordt om de wijk in en uit te gaan. Gelukkig houden veel mensen rekening met het feit dat er kinderen spelen op het gras. Maar helaas doet niet iedereen dat en dus ligt er regelmatig hondenpoep. (Dit probleem wordt overigens ook ervaren in de andere straten.) Daarbovenop komt dat er door jeugd niet altijd zorgvuldig wordt omgegaan met het afval dat ze produceren. Dit belandt regelmatig op de grond in plaats van in de prullenbak.

Dit was voor de bewoners in de Ter Laanstraat reden om elkaar op te zoeken. Nadat ze elkaar beter hadden leren kennen, bleek al snel dat ze hetzelfde voor ogen hadden met de groenstrook in de straat, namelijk: de buren in de Ter Laanstraat willen dat de groenstrook een verbindend karakter heeft doordat zij er actief gebruik van maken en kunnen genieten van 'hun groen'. En dus hondenbezitters stimuleren om door te lopen als ze hun hond uitlaten en jeugd stimuleren om het afval netjes in de prullenbak te gooien.

Positieve aanval

Om dit op een positieve manier te bereiken, was één ding essentieel. De groenstrook moet veel aantrekkelijker zijn dan nu het geval is. Want dan gaan andere mensen er hopelijk netjes mee om. De afgelopen maanden hebben de buren elkaar regelmatig opgezocht om hierover te brainstormen. Eén van de buren, Renée Reijnders, is ontwerper openbare ruimte en kreeg contact met Portes over het initiatief in de Ter Laanstraat. Van het één kwam het ander. Portes heeft budget ter beschikking gesteld om met de kinderen in de straat een project op te pakken tegen hondenpoep. Dit was een gouden kans om op korte termijn al iets concreets te doen en de positieve energie in de straat vast te houden. Want, In plaats van snel, gaan de bewoners liever gedegen en iets langzamer te werk. Zo vindt men het belangrijk dat alle buren zich kunnen vinden in het plan voordat er wordt verder gegaan.

Groenstrook met speelobjecten

Op 26 juli vond er een creatieve middag in de straat plaats met behulp van Portes financiering. De buren hebben gezamenlijk gewerkt aan drie houten speelobjecten in de vorm van katten. Die middag is ook het ontwerp van Renée Reijnders voor de groenstrook gepresenteerd. In het ontwerp is rekening gehouden met ruimte voor de wensen van de bewoners: spelen, zitten en tuinieren. Voor de speelobjecten is een mooie plek bedacht. Er wordt nog nagedacht over de vormgeving van lichtgevende zitobjecten.

Nadat alle buren op het ontwerp voor de groenstrook hebben kunnen reageren, is het zaak om contact te zoeken met de wijkopzichter. Hij zal aan moeten geven of het ontwerp haalbaar is of hoe het haalbaar wordt. Daarna kan met de uitvoering worden begonnen. Kortom, nog genoeg te doen in de laatste maanden van dit jaar.

Meer informatie?

De bewoners van de Ter Laanstraat willen zoveel mogelijk mensen inspireren met hun initiatief, specifiek in Groen Zuilen. Wie weet gaan ook andere straten aanhaken. Hiertoe is een Facebookpagina ingericht. Wil je meer weten en/of het initiatief volgen? Like dan deze Facebookpagina die je kunt vinden via: https://www.facebook.com/pages/Groen-Zuilen/169082426602614

Terug naar overzicht