Bewoners strijden om participatie inrichting Queeckhovenplein

Huidige bewoners en omwonenden van het Queeckhovenplein hebben de krachten gebundeld en hebben zowel een zienswijze ingediend als bezwaar gemaakt tegen het besluit van B&W om het stedenbouwkundig plan, dat o.a. bebouwing van het Queeckhovenplein omvat, goed te keuren (red.: zie besluitenlijst B&W 26 mei). Op vrijdag 5 juni heeft de gemeente bij deze bewoners een briefje door de deur gedaan om op 9 juni 18.30 uur op het stadhuis  -voorafgaand aan de vorige week aangekondigde informatieavond in de Bethelkerk - om de gevolgde procedure en de bezwaren te bespreken.

Bij dit gesprek waren wethouder Paulus Jansen (SP), overige ambtenaren en Menzo Oosting (woningbouwcoöperatie Mitros) aanwezig. Kernpunt van het bezwaar van de bewoners is dat er, ondanks de vele inspanningen van bewoners en adviezen van de wijkraad in de afgelopen jaren, geen dialoog is opgebouwd met de huidige omwonenden van het plein.

De huidige bewoners (woonachtig sinds 2007) zijn boos, omdat zij nooit betrokken zijn bij de plannen voor het verbeteren van hun buurt. Verder gven de bewoners aan zich sterk te maken voor het behoud maximale speelruimte, de huidige vrije zichtlijnen en parkeergelegenheid. Het huidige voetbalveld, basketbalveld, de speeltuin en groenstroken zullen in de nieuwe plannen plaatsmaken voor woningen. In een ander gedeelte van de wijk blijft er nog een stukje grasveld over voor een voetbalkooi (de zoveelste in de wijk) en speelruimte.

De huidige bewoners hebben dubbel het nakijken omdat op ongeveer 15 meter afstand van hun woningen nieuwe woningen komen voor de vrije markt. Bewoners krijgen verschillende signalen en reageren verbaasd als ze horen dat er meer groen ruimte terug zal komen. Ook konden partijen niet duidelijk aangeven wat nou de werkelijke afstand is.

Het stedenbouwkundig plan bevat onjuistheden (de speeltuin wordt niet genoemd , de sporthal is al jaren gesloopt inclusief openbare tennisbaan) en gaat willekeurig uit van aannames en achterhaalde feiten. Het enige “achterhaalde” advies wat in al die jaren wel is blijven hangen, is dat er een voetbalveldje zou moeten zijn. Naast de creatieve invulling en ongetwijfeld correct op papier uitgevoerde parkeernormering erkennen alle betrokken partijen dat er een parkeerprobleem zal ontstaan. Het stedenbouwkundig plan verandert de woonbeleving en het karakter van buurt totaal: van plein naar (smalle!) straat.In het stedenbouwkundig plan is de straatnaam al omgedoopt tot Queeckhovenstraat.

Bewoners in de buurt tonen zich solidair en bieden spontaan hun kennis en tijd beschikbaar, de bewoners van het Queeckhovenplein worden gesteund door andere omwonenden. Bewoners twijfelen aan de hoeveelheid groen die blijft bestaan en vrezen dat de groenstroken alleen voor irritaties zorgen en uiteindelijk voor afsluiting van deze “groen” stroken.

Tevens nodigen de bewoners de wethouder uit om eens te komen kijken en ook aan te geven welke “voetbalkooi” (die er niet is) ze willen verplaatsen. De omwonenden voelen zich buitengesloten in zowel het plan als in de gehele proces. De vernieuwde woonvisie en slogan #wijmakenutrecht is kennelijk hier voorbij gegaan. Volgens de huidige bewoners gaat het niet om waarde of kapitaal maar om het verlies van sociale cohesie in de buurt. De opvallende afwezigheid van de investeerders tijdens de informatie avond was volgens een bewoner “opmerkelijk” te noemen. Hiermee is voor de bewoners de toon gezet.

Investeerders kijken niet naar de wijk maar willen alleen maar maximale winst. Door het zo dicht te bouwen vrezen de Queeckhovenplein-bewoners dat zij de opgebouwde sociale structuur en contacten te zullen verliezen als zij geen ‘speelruimte’ meer hebben. Mitros en gemeente zullen binnen 4 weken met een reactie komen. De ‘actiegroep Queeckhovenplein’ zal alternatieven blijven aandragen, en voelt zich strijdbaar onder meer omdat D66 en PvdA een verzoek voor een RIA hebben ingediend. De algemene instemming met de nieuwe woonvisie is een doorn in het oog voor de actiegroep.

Het lijkt erop dat coalitieafspraken en financiering zwaarder wegen dan samenwerking met en tevredenheid van huidige bewoners van de Queeckhovenpleinbuurt. #WijmakenUtrecht

Terug naar overzicht