Bouw Van der Marckhof van start

Ruim een half jaar geleden was op deze site te lezen dat Mitros het nieuwbouwproject Van der Marckhof zou hervatten. Inmiddels zijn de graafwerkzaam-heden ook daadwerkelijk begonnen. 

De ontwikkelaar Van Wanrooij-Reuvers gaat op de locatie 46 vrije sectorhuizen en 12 sociale huurwoningen bouwen. In 2012 wilde Mitros al met de bouw ervan beginnen maar door de crisis viel de verkoop tegen. De bouw moet ongeveer een jaar duren. 

In de periode dat het terrein brak lag is door omwonenden de buurttuin Geuzenwijk aangelegd waardoor er meer leven was en activiteiten waren.

 

Terug naar overzicht