Cameratoezicht rond de feestdagen op Zuilen

Er worden tijdelijke camera’s geplaatst in de omgeving van de Burgemeester Norbruislaan, Prins Bernhardplein en J.M. de Muinck Keizerlaan.

Van half december 2018 tot half januari 2019 worden er zes camera’s geplaatst. Dit doen de gemeente om autobranden te voorkomen en om overlast en criminaliteit tijdens de jaarwisseling tegen te gaan. Zuilen is de afgelopen jaren rondom de jaarwisseling geconfronteerd met autobranden. De camera’s worden ingezet om de veiligheid te verbeteren. Ze helpen om criminaliteit en overlast van groepen op straat te voorkomen.

De camera’s zijn onderdeel van een pakket aan maatregelen om de jaarwisseling veilig en feestelijk te laten verlopen. Zo zijn er vrijwilligers die ’s nachts toezicht houden in de buurt en activiteiten organiseren voor jongeren en buurtbewoners. Ook is tijdens de feestdagen een speciaal vuurwerkteam van Toezicht en Handhaving actief in de stad. Op basis van signalen, meldingen en politie-informatie, gaan zij de stad in.

Zie voor meer informatie over het flexibel cameratoezicht in Noordwest de memo aan de gemeenteraad op internet.

Terug naar overzicht