De Koning en de Truffels

Er was eens een koning die heerste over een stad in het midden van het land. Het was een rechtvaardig vorst die zich liet bedienen door lakeien die waren verzekerd van een vast lakeienbestaan zo lang ze leefden.

De lakeien namen wetten aan, verleenden vergunningen en handhaafden zo lang ze wettig en overtuigend bewijs konden vinden dat er met zekerheid een aantoonbare overtreding was begaan. En er niet te veel schade kon worden toegewezen aan de koning.

In de stad woonden ook bewoners. Geen lakeien. En er waren truffels. Soms ook truffelaren genoemd. Truffels veranderen wel eens van kleur. En van mening. Het waren geen lakeien want ze hadden een eigen mening, levensopvatting en een roeping om die te verkondigen. De koning vond dat goed. Hij noemde het democratie.

De truffels, ook wel truffelaren genaamd werden om de zoveel jaar gekozen. Zodat ze soms rood waren, soms bruin en soms groen. Andere kleuren en kleurcombinaties waren ook mogelijk. Ze adviseren de koning over moeilijke kwesties. Namens de bewoners die de truffels hebben gekozen.

In Luilekkerland met in het midden van het land die grote stad, moest op enig moment zo'n twintig of dertig jaar geleden een bestemmingsplan worden herzien. In lijn worden gebracht met de laatste situatie maar ook naar de laatste inzichten. Dat was veel werk voor de lakeien.

Daarom duurde het zo lang.

Toen oplettende bewoners er lucht van kregen want het stonk zo vaak in de wijk, informeerden ze de truffels dat er ook naar het belang van de bewoners moest worden gekeken. 77 aanpassingen, niet alleen ingebracht door bewoners werden in 2014 in het plan verwerkt voordat het door de koning definitief werd vastgesteld.

Sommige bewoners maar ook sommige bedrijven vonden de 77 punten niet genoeg verbetering. En togen naar het hof in Den Haag. Daar werd het plan in 2016 vernietigd. Er moesten 26 punten worden verbeterd. Binnen een jaar.

Maar de lakeien hadden het te druk. Dus het duurde nog wat langer. Misschien ook hadden ze een probleem ontdekt dat alleen kon worden opgelost door snel een wet aan te nemen. De koning vond dat goed. In die wet stond het getal -1.

Daar waar het hof de formulering rond het getal - 1/2 niet specifiek genoeg vond, kon in het plan eenvoudig worden verwezen naar de wet. Alles opgelost. Voor de lakeien en de koning.

De truffels vonden het ook goed. Want rekenen met negatieve getallen is moeilijk. Bovendien moeten ze binnenkort weer kleur bekennen. Moeten ze nadenken over een volgende carrière move. Om lakei te worden of een mooie baan in het bedrijfsleven te vinden. Truffel of truffelaar zijn is een gewichtige zaak. Van aanzien bovendien.

De koning, de truffels en de lakeien leefden nog lang en gelukkig.

Terug naar overzicht