Een speelbos op Zuilen

 Aan de Fortlaan in Zuilen (Utrecht), in het Niftarlakepark, komt een speelbos! Een plek waar alle kinderen uit de wijk avontuurlijk kunnen spelen in een natuurlijke omgeving. De eerste toestellen zijn geplaatst: op de klimtoren met reuzenglijbaan en de kabelbaan kan al gespeeld worden. Binnenkort volgt er nog veel meer: een trekvlot, wilgenhutten en een wilgentunnel, een heuvel met waterpomp, eilandjes en geulen, boomstammen en stapstammetjes. Het wordt superleuk, kom allemaal spelen! 

Speelbos Zuilen is een initiatief van buurtbewoners. We hebben ons inmiddels verenigd in de Stichting Natuurlijk Spelen Zuilen. Het speelbos wordt gefinancierd vanuit het Initiatievenfonds van de gemeente Utrecht, de Inrichtingsvisie Niftarlakepark (gemeente), Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en Groen doet Goed. 

Partners/supporters van het speelbos zijn: Scouting Zuilen, Ludens (BSO de Stins) en Utrecht Natuurlijk. En het speelbos zou er niet geweest zijn zonder de tomeloze inzet van Mariken van Nimwegen (Met Name Architectuur).

(Activiteit a.s. donderdag 29/11)

Deze week heeft De Vlechterij een takkenril in het speelbos gemaakt (bovenste foto) om de open plek in het speelbos te omlijsten. Hier hebben kinderen (van de scouting, BSO of anders) alle ruimte om hun eigen dingen te bouwen of organiseren. 

Komende donderdag 29 november gaat De Vlechterij de wilgenhutten en -tunnel maken. Kinderen zijn welkom om te komen helpen! Vanaf 15:00 uur in het speelbos (Fortlaan, tegenover het scoutinggebouw).

Voor verdere info: volg de faceboopagina

Terug naar overzicht