Het Eindconcert

Op zondag 8 juni tussen 17.00 en 18.00 uur zullen de kinderen van ‚Muziek in de Wijk’ hun eindconcert geven in het ZIMIHC-theater van het Vorstelijk Complex. Muziek in de Wijk en Kunstkasteel Zuilen leggen hieronder uit wat zij afgelopen jaar allemaal bereikt hebben.

Ruim 120 kinderen uit Zuilen hebben afgelopen jaar via 'Muziek in de Wijk 3' muziekles gehad! Dit wordt gevierd met een muzikale eindbijeenkomst in de theaterzaal ZIMIHC van het Vorstelijk Complex in Zuilen. De kinderen treden dan op voor familieleden en andere genodigden om te laten horen wat ze afgelopen jaar samen hebben bereikt. Daarnaast treden ook de docenten van 'Muziek in de Wijk' op.

'Muziek in de Wijk' is een uniek project in de wijk Zuilen. Dit jaar werd al de derde editie van dit project uitgevoerd. De afgelopen jaren hebben elk jaar zo'n 120 tot 150 Zuilense kinderen van 8 tot 14 jaar een muziekinstrument leren spelen! Een deel van de kinderen doet al voor het derde jaar mee! Het project 'Muziek in de Wijk' heeft daarmee bewezen een toegevoegde waarde binnen de wijk Zuilen te hebben en draagt bij aan continuerend muziekonderwijs voor kinderen van de basisschool en voortgezet onderwijs.

De Stichting Kunstkasteel Zuilen, initiator van het project 'Muziek in de Wijk' heeft voor het afgelopen jaar 2013-2014, subsidie ontvangen uit het 'flexibel budget' van de gemeente Utrecht en een bijdrage van de krachtwijken 2014 vanuit het Wijkservicecentrum Noordwest. Hierdoor kunnen de lessen gratis aan de kinderen worden aangeboden. Ze vinden plaats op makkelijk toegankelijke locaties, verspreid in de wijk. Veel van deze kinderen zouden zonder 'Muziek in de Wijk' deze kans nooit hebben gekregen. Naast de muzieklessen van kleine groepjes kinderen, zijn er wekelijks ook ensemblelessen.

Hierdoor leren de kinderen ook samen spelen en rekening houden met anderen. In deze lessen wordt er ook gerepeteerd voor concerten. Het is een plek waar de kinderen nieuwe vriendschappen sluiten die anders misschien niet zo gauw tot stand komen. Ook ouders komen met elkaar in contact. Zij zetten zich in, onder meer door zich aan de gemaakte afspraken te houden.

Daarnaast helpt een deel van de ouders bij de organisatie van de concerten door o.a. als gastvrouw/-heer op te treden en te helpen bij de catering, en door te helpen bij op- en afbouw van de zaal of bij het maken van kostuums en decors.

Het afgelopen jaar hebben de kinderen van 'Muziek in de Wijk' verschillende activiteiten binnen Utrecht en de wijk Zuilen opgeluisterd. Zo hebben ze gespeeld voor het afscheid van voormalig burgemeester Wolfsen en tijdens het kennismakingsbezoek aan de wijken van burgemeester Van Zanen. Verder traden ze op bij de opening van het Springerpark op 2 oktober 2013, de vrijwilligersdag van NLDoet op 22 maart 2014 en de opening van de weggeefwinkel van Buren voor Buren op 29 maart 2014.

Wij wensen iedereen veel plezier bij het eindconcert!

Terug naar overzicht