Interview met Queeny Rajkowski

Queeny Rajkowski staat op nummer 2 van de Utrechtse VVD. Een echte Zuilenaar is ze niet, maar ze woont zó dichtbij dat we haar dat wel kunnen vergeven. Vlakbij de Rode Brug. Het was een hele kunst om elkaar te spreken, want Queeny is een drukbezet mens. Uiteindelijk is het toch nog gelukt.

Queeny, wat doe jij voor de kost?

Ik werk bij een digitaal bureau als organisatieontwikkelaar. De digitale wereld verandert erg snel en ik ben er verantwoordelijk voor dat onze medewerkers via training, inspiratie en kennisoverdracht hierin ondersteund worden. Het is snelle branche, waar veel jong mensen werken.

Dat is dan wel wat anders dan bij de gemeente Utrecht, nietwaar?

Ja, dat is een wereld van verschil. Het is een hele andere manier van snel denken en werken. Maar dat doe ik graag.

Ik las vandaag toevallig in de krant dat veel raadsleden voortijdig afhaken vanwege de werkdruk. Hoe zit dat bij jou?

Ik zit nu vier jaar in de raad en ga er graag nog een keer vier jaar flink tegenaan. Het is inderdaad hard werken, want je moet je gewone werk, je sociale leven en het raadslidmaatschap, dat gemiddeld toch wel 30 uur per week kost, goed organiseren. Maar zolang mij dit alleen maar energie geeft, vind ik het niet erg om zo druk te zijn. Dan fiets ik fluitend na een dag werken nog een keer naar het stadhuis, of naar een bewonersbijeenkomst.

Ken jij onze wijk een beetje?

Ja hoor. Ik woon in de wijk, heb er vrienden wonen en ga graag wandelen langs de Vecht of naar een restaurantje of terrasje. Ik vind het groen mooi. Zuilen is een mooie uitvalsbasis om te gaan wandelen in de natuur. De Vecht vind ik schitterend. Zoals elke wijk zijn goede en slechte punten heeft, heeft Zuilen als negatief punt de vele autokraken. Veilig zijn en voelen is voor mij erg belangrijk.

Neem de Amsterdamse Straatweg. Vind jij dat je als gemeente moet kunnen bepalen wat voor ondernemers zich daar vestigen? Om bijvoorbeeld de leefbaarheid te vergroten?

Nee. Ik vind dat je dat aan de inwoners zelf moet overlaten en aan de ondernemers. Je start vanuit vrijheid en helaas moet je soms achteraf ingrijpen.

En als er zich nu vijf belwinkels op een rijtje vestigen en daarnaast nog wat louche vage tenten?

Als gemeente heb je andere middelen om in te grijpen wanneer er misbruikt wordt gemaakt van die vrijheid of wanneer er te veel overlast ontstaat. Je kunt bijvoorbeeld vooraf beter ondernemers screenen door de wet BIBOB toe te passen. Wij als VVD hebben daarop aangedrongen en tegenwoordig gebeurt dat meer. In het verleden niet altijd, waardoor je inderdaad ondernemers trekt die niet uit zijn op de leefbaarheid in de straat, maar vooral op hun eigen gewin en niet altijd via een legale manier. Dat is jammer, want door die aanwas zijn de ondernemers die er wel voor de buurt zijn, de dupe. Zo hebben wij erop aangedrongen dat de ondernemers van het Nieuwe Zandpad goed gescreend worden door middel van de BIBOB-procedure.

 

Jij hebt onder meer burgerparticipatie in je portefeuille. Hoe vind jij dat dat gaat hier in Utrecht?

Dat kan wel beter, vind ik. Buurtparticipatie is iets anders dan een avondje post-its plakken onder leiding van ambtenaren. Het is belangrijk dat de gemeente goed luistert naar bewonersinitiatieven en eerlijk is in het scheppen van verwachtingen. Als je als gemeente een initiatief wilt ondersteunen, moet je het ook goed doen. Stel er is eigenlijk geen geld voor een plan, dan is het handig dat je dat direct duidelijk maakt en mensen niet onnodig bezighoudt. Ik denk dat het hier wel eens mis gaat, omdat er binnen de ambtenarij geen echte tijd is voor opvolging van initiatieven. In mijn optiek gaat de kwaliteit boven de kwantiteit. Beter twee projecten die goed van de grond komen, dan een heleboel onuitgewerkte ideeën waar bewoners weinig meer van terug horen of hun feedback in herkennen.

Wat vind jij belangrijk in een stad als Utrecht?

Ik vind dat groei geen doel op zichzelf mag zijn. Utrecht groeit, dat is duidelijk. Er komen nu eenmaal meer mensen bij. Maar dan moet het voorzieningenniveau ook groeien. Ik vind het daarom goed dat er dus ook naar de wijken wordt gekeken als het gaat om het uitbreiden van bijvoorbeeld horeca.

Er wordt hier in Zuilen veel gebouwd. Grote appartementenblokken. Waarom wordt er aan de straatkant dan niet zo gebouwd dat er zich onder zo’n blok dan voorzieningen kunnen vestigen?

Dat is inderdaad zonde. Ik ken niet specifiek dit project waar jij op doelt, maar het gebeurt wel. Bij mij in de buurt zijn er met de projectontwikkelaar wel afspraken gemaakt over het extra investeren in een buurt door, naast woningbouw, ook andere voorzieningen mogelijk te maken. Zo’n plint (onderste verdieping van een gebouw, red.) kan heel goed functioneren als plek voor bijvoorbeeld een buurthuiskamer, of iets voor kinderen of inderdaad leuke horeca. Onze wethouder Geldof doet dit nu ook in Overvecht.

De stad groeit hard. Wat vind jij van inbreiding?

Ik heb niks tegen inbreiding. Wat wél belangrijk is dat als je bouwt op zogenaamde lege plekken in een wijk dat je zowel geld als aandacht moet steken in de leefbaarheid. Zomaar alles volproppen is geen optie. Zorg dan ook voor een goede, schone, veilige omgeving en een goed voorzieningenniveau. Met een groeiende stad op hetzelfde stukje grond moeten we wel echt slimmer gaan bouwen en ruimte gebruiken.

Zou jij wel wethouder willen zijn?

Zijn?? Jeetje, ik wil graag nog vier jaar raadslid zijn. Maar ja, uiteindelijk zou ik dat wel willen ja. In Utrecht graag. Ik kom zelf uit Arnhem, en toen ik hier kwam rondsnuffelen om te gaan studeren, en ik op de Oude Gracht zat te lunchen, besloot ik dat ik in Utrecht wilde wonen. Wat ik zou gaan studeren was op dat moment nog onduidelijk, maar over Utrecht twijfelde ik geen moment.

En, wat werd het?

Eerst economie. Dat was leuk, maar daar lag mijn hart niet. Daarom ben ik bestuurskunde gaan studeren. Dat moest in Leiden, maar verhuisd ben ik nooit. Utrecht is mijn stad geworden.

Terug naar overzicht