Jaaroverzicht 2012

Ondanks dat het buiten in het geheel niet winters aanvoelt,  eerder herfstig vanwege een stevige zuidwestenwind welk een College zomaar nog meer kan motiveren een windmolenpark te plaatsen. Toch nadert het einde van het jaar snel, of is het zelfs al 2013 als u dit leest, dus de hoogste tijd voor een korte terugblik.

2012 mag het jaar van de (nieuwe) en inspirerende initiatieven genoemd  worden. Initiatieven die ondanks een forse tegenwind tot stand kwamen. Locale tegenwind door financiële problemen zoals bij De Vrienden van Zuilen die toch een succesvolle doorstart maakten en daarom ook terecht tot  Zuilenaar van het jaar uitgeroepen werden. Stedelijke tegenwind door de bezuinigingen bij de gemeente die ook in Zuilen te voelen waren door de sluiting en afslanking van buurthuizen, o.a. het voormalige Boegpand verdwijnt, maar ook het wegbezuiningen van de dierenverzorgers bij het Julianapark.  Dit laatste heeft in Zuilen tot veel onbegrip en verzet  geleid en daarover is daarom nog niet het laatste woord gesproken. 

Bezuinigingen mede daar de gemeente ook vindt dat er meer regie bij bewoners van de stad moeten komen en zij ook, blijkbaar noodgedwongen, nog meer zelf moeten doen.  Nu zijn bewoners van Zuilen daar niet te beroerd voor en zijn er in Zuilen al jaren allerlei clubs en groepen actief,  wat o.a. blijkt uit de activiteiten van de eerder genoemde Vrienden van Zuilen, maar zeker ook niet te vergeten de Buren voor Buren en Tagmat die veel met eerder genoemde Vrienden samenwerken. De  'huiskamer' van Zuilen is ook al 2 jaar een succesvol initiatief, mede als de Ziel van Zuilen in het buurthuis.  Ook Ik zie Jou is een nieuw initiatief in de wijk welk we van harte toejuichen.  Allang bekende initiatieven vanuit Stichting Zuilen en Vecht mogen natuurlijk niet vergeten worden net als UindeWijkZuilen en het Museum van Zuilen met haar initiatieven rondom de viering van 200 jaar Amsterdamsestraatweg en de verlichting van het Vliegeniersmonument.  Als laatste moeten nog  genoemd de activiteiten rond Sint Maarten en Sinterklaas.

Daarnaast blijft Zuilen ook als het gaat om (nieuw)bouw en herstructurering nog steeds in ontwikkeling. Bij het Springerpark wordt nog volop gebouwd en Complex 808 is zo goed als gereed.  Dit geldt ook voor Geuzeveste waar als kers op de slagroom in november het Centrum voor Jeugd en Gezin geopend werd.  De flat aan de Huis te Zuylenlaan is gesloopt en wacht op nieuwbouw, als er tenminste nog geld is bij Mitros. Ook op de uitvoering van de plannen aan het Queekhovenplein wordt gewacht. Een nieuwe sporthal werd geopend en de Lessepsbuurt en Elinkwijk werden genomineerd als beschermd stadsgezicht,  eindelijk erkenning voor dat wat meer waard is behouden te blijven. Verkoop van sociale woningbouw biedt mogelijkheden voor starters in de wijk maar ook zorgen over de beschikbaarheid en bereikbaarheid van betaalbare huurwoningen voor mensen met een lager inkomen.

Oude thema´s zijn helaas niet verdwenen wat bleek uit de behoefte om een Utrecht Veilig avond te organiseren, dit op initiatief van bewoners uit Zuilen zelf. Bewoners zijn het echter terecht wel zat om alsmaar een negatief stempel op hun wijk opgeplakt te krijgen. Toch leidt problematiek rondom inbraak, autokraak en overvallen nog steeds terecht toch veel onrust en ophef. Kijkende naar overlast zijn bewoners uit Zuilen Zuid blij dat coffeeshop Malabata daar voorlopig weg is.

Natuurlijk is dit overzicht onvolledig en vergeten we mensen. Niet te vergeten zijn alle activiteiten in het Vorstelijk Complex  en natuurlijk de projectgroep voor de herinrichting van het Prins Bernhardplein die de stedelijke particpatietrofee wonnen. 

Wat 2013 verder brengt zal moeten blijken. Eerder genoemde bezuinigingsmaatregelen  zullen ook het komend jaar nog meer in onze wijk te voelen zijn en de aandacht voor kwetsbare burgers blijft daarom onverminderd noodzakelijk.  De discussie rondom de plaatsing van windmolens zal, los van de buitentemperatuur en de windrichting gevoerd blijven worden, dit zolang er geen definitief besluit ligt.  Wat al wel besloten is dat de wijk er sinds november 2012 een nieuw platform bij heeft om mee te communiceren en wel middels de website www.zoiszuilen.nl. We hopen dat dit platform de wijk nog meer verbindt en een bijdrage  kan en mag  leveren aan een levendige, actieve en mooie wijk.

Terug naar overzicht