Jacobuskerk blijft tot in 2017 open

Het artikel “Sluiting van kerken lijkt onstuitbaar” in het A.D. van afgelopen zaterdag 22 oktober behoeft, met name wat betreft de Jacobuskerk, enige nuancering. Ook elders worden berichten verspreid alsof de Jacobuskerk per 1 november a.s. dicht zou gaan. Dit is pertinent onjuist.

Wat is het geval?

Om een RK kerk te kunnen verkopen moet deze eerst zoals dat plechtig heet “onttrokken worden aan de goddelijke eredienst”. Dit gebeurt per bisschoppelijk besluit. Dit besluit kan daarna aangevochten worden bij de Curie in Rome. Deze procedure kan meer dan een jaar duren. Het parochiebestuur moet eerst een 17-stappen plan doorlopen alvorens aan de bisschop te kunnen vragen een kerkgebouw aan de eredienst te onttrekken.

Stap 5 van dit plan betreft een hoorzitting met de parochianen van de betreffende kerk. Voor de Jacobuskerk staat deze hoorzitting gepland op a.s woensdagavond 26 oktober 8 uur. De kerk gaat in de verkoop, zo valt er te lezen. Dat kan waar zijn, maar een ontbindende voorwaarde voor de verkoop is dat het gebouw eerst moet onttrokken zijn aan de eredienst. Zolang dit nog niet het geval is blijft de Jacobus gewoon open voor de wekelijkse vieringen. Aangetekend daarbij moet worden dat het ons door pastoor Ton Huitink per 1 juli jl. verboden is om nog eucharistievieringen te houden. Dit onbegrijpelijke besluit treft alle vijf kerken die met sluiting worden bedreigd.

In de Jacobus zullen in ieder geval tot ver in 2017 nog wekelijkse vieringen van gebed, bezinning en muziek worden gehouden. Zo staat er ook op kerstavond 22.00 uur een Kerstviering gepland, al zal dit niet de traditionele nachtmis kunnen zijn. Wanneer het de mensen in Zuilen waard is dat de Jacobuskerk zo lang mogelijk open blijft, dan is bovenstaande hopelijk een aansporing om onze kerkdiensten op zondag 11 uur te bezoeken.

In ieder geval hopen we op een volle kerk met Kerst.

Fons Mathot is voorzitter locatieraad Jacobus

Terug naar overzicht