Kanttekeningen bij plan Queeckhovenpleinbuurt

Er zullen maar weinigen zijn die tegen de nieuwbouw in de Queeckhovenpleinbuurt zijn. Zoals het er nu uitziet (het ziet er al bijna een decennium zo uit) is het troosteloos en nadert het bijna de status van een gedepriveerde buitenwijk van Chicago. Voor bewoners en omwonenden zal het een opluchting zijn, dat er deze zomer gesloopt wordt en in 2016 gestart wordt met oplevering van de nieuwbouw (klik HIER voor verdere info).

Toch zijn er met deze langverwachte start van sloop- en nieuwbouw wel wat kanttekeningen te plaatsen. Die beginnen met de informatievoorziening, participatie en inspraak van bewoners en omwonenden. Al jaren smeken bewoners, omwonenden en zelfs de Wijkraad om informatie over de toekomst van het Queeckhovenpleinbuurt. Telkens kreeg men of helemaal geen antwoord (Mitros) of een ‘wij weten het nog niet’-antwoord (gemeente). En nu opeens, als warme poep, ligt er een panklaar stedenbouwkundig plan, waar alles is ingevuld. In het stedenbouwkundig plan wordt doodleuk gemeld dat er geen wijziging is van het bestemmingsplan, dus de bewoners en andere omwonenden hebben alleen informatierecht. Er komt een info-avond, meer niet. Het lijkt me voor bewoners en omwonenden (waarvan een aantal echt vaak in de afgelopen jaren hebben aangedrongen om informatie in een vroeg stadium) teleurstellend hoe gemeente en woningcorporatie dit proces aanpakken.

Het motto van het college van B&W ‘Samen bouwen we de stad’ kan eigenlijk zo de prullenbak in. Op deze manier organiseer je geen verbinding met je bewoners.

Een tweede kanttekening is de terugloop van het aanbod van sociale huurwoningen. Er stonden eerst een kleine 200 sociale huurwoningen. Dat loopt terug naar 42. Dus een kwart blijft over. Die forse terugloop van sociale huurwoningen zagen we ook in andere sloop- nieuwbouwtrajecten, zoals in Geuzenwijk, Groen Zuilen/Pedagogenbuurt en Huis te Zuylenlaan. Zuilen had eerst een overschot aan aanbod van sociale huurwoningen, nu gaat het volledig de andere kant op. De groep die achterblijft in sociale huurwoningen dreigt zo gestigmatiseerd te worden.

Een derde kanttekening in het stedenbouwkundige plan is de speelruimte voor kinderen. Of beter: geen speelruimte. Nu staat er een groot plein in de binnenring van het Queeckhovenplein. In het plan krijg je alleen binnentuintjes. Voor speelruimte wordt verwezen naar het Van Heukelompark (dat in het plan consequent, doch foutief, benoemd wordt als Van Heukelomlob). Die zou “in de zichtlijn van de Queeckhovenbuurt” liggen. Dan moet je wel heel erg goed kunnen kijken, trouwens. Er is (niet alleen bij mij) gerede twijfel of de zogeheten ‘Jantje Beton-norm’ wel wordt gehaald. Goede vraag voor de gemeenteraad bij een (eventuele) behandeling van stedenbouwkundige plan.

Met 119 eengezinswoningen zal de druk op vooral winkelvoorzieningen toenemen (vierde kanttekening). In Zuilen Noord is er sprake van een schraal aanbod. Al vanaf 2010 wordt door Economische Zaken een nieuw winkelplan voor Zuilen Noord beloofd. Dat plan hebben we nog steeds niet gezien. In het noorden van Zuilen moeten we het nog steeds doen met het sterk verouderde, kleine winkelcentrum De Punt en aan het Prins Bernhardplein zit eigenlijk alleen Toko De Waag. Vandaar ook dat het digitale bestelbusje van AlbertHeijn.NL goede zaken doet in Zuilen Noord.

Nu willen we bij ZoisZuilen niet alleen maar verzuurde gezichten trekken bij een vernieuwingsvoorstel van de troosteloze Queeckhovenpleinbuurt Er zitten immers vooral ook hele fraaie elementen in het plan (mooie, duurzame woningbouw bijvoorbeeld). En we zijn blij dat er eindelijk schot zit in de zaak, want dit deel van Zuilen was echt toe aan een metamorfose. Maar het blijft jammer en het is een gemiste kans dat er niet samen is opgetrokken met bewoners uit Zuilen. Ook jammerlijk is dat de wijkwethouder, zo bleek blijkbaar deze week in de vergadering van de Wijkraad, daarover geen enkele vraag in het college heeft gesteld bij de behandeling van dit plan.

Aangezien dit stedenbouwkundig plan gepresenteerd wordt als een nieuwbouw die volledig binnen het bestemmingsplan valt, zal het zelfs voor de gemeenteraad hoogst waarschijnlijk niet meer zijn dan een hamerstuk. Als het überhaupt nog besproken wordt in de gemeenteraad.

Terug naar overzicht