Katalytische kraakinstallatie voor de B.P.M. - Pernis

Werkspoor Courant 16 november 1951

 

Van ons werk

Veredelingsbedrijf

De capaciteit van de installatie bedraagt ruim 1.250.000 ton per jaar en deze uitbreiding betekent dat het bedrijf een verdere perfectionering van zijn apparatuur heeft gekregen, welke is aangepast aan de steeds zwaardere eisen, aan aardolieproducten gesteld. Het feit dat deze producten in stijgende hoeveelheden en in steeds betere kwaliteit worden gevraagd, noopt in de raffinagebedrijven tot een voortdurende modernisering van de installaties.

De bouw van de “catcracker’’ is daar een voorbeeld van, omdat het hierdoor mogelijk zal zijn tot een verdere veredeling van de producten over te gaan en tevens de nodige flexibiliteit te bezitten om aan de wisselende marktbehoeften te voldoen. De veredeling der eindproducten is van grote betekenis voor de export.

Europa's eerste katalytische kraakinstallatie van het fluid-bed type kwam onlangs gereed op de terreinen van de raffinaderij van de Bataafsche Petroleum Maatschappij (Koninklijke Shell Groep) te Rotterdam-Pernis.

De bouw van deze installatie heeft bijna twee jaar in beslag genomen en zij werd 9 November jl. officieel in werking gesteld door de Minister van Economische Zaken. Prof. Dr. J.R.M. van den Brink. De foto toont een bouwfase.

Terug naar overzicht