Lustrumconcerten Popkoor Zuilen

Popkoor Zuilen doet dit jaar weer mee aan de Anjeractie van het Prins Bernhard Cultuurfonds. We zamelen geld in voor cultuur -en natuurbehoud in de buurt.

Dit doen we via onderstaande online actie en via de collecte in de week van 19 t/m 25 mei in Zuilen. De verenigingen die geld inzamelen mogen de helft van de opbrengst houden.

Popkoor Zuilen spendeert dit bedrag aan 2 concerten ter ere van ons 15 jarig bestaan op 10 november 2019 in Het Vorstelijk Complex te Zuilen.

Toegankelijk voor iedereen die het leuk vindt om eens een groot popkoor inclusief combo in actie te zien. Je kunt online al doneren vanaf 2,-. Klik hier voor de link voor meer informatie. Bij voorbaat dank!

Terug naar overzicht