Milieugroep Zuilen eist actie van College van B&W

Milieugroep Zuilen heeft op 11 maart, bij aanvang van het nieuwe motorcross seizoen, het college van Burgemeester en Wethouders uitdrukkelijk verzocht om het huurcontract met Motorcross Club Utrecht (MCU) op te zeggen.

Utrecht, donderdag 16 mei 2019

Directe aanleiding van het verzoek het huurcontract op te zeggen is dat de geluidswerende constructie er ondanks herhaalde eerdere toezeggingen, nog steeds niet staat. De gemeente erkent zelf de overlast. Volgens bepalingen in het huurcontract (de gemeente is niet alleen vergunningverlener, maar ook verhuurder) is dit voldoende aanleiding om de huurovereenkomst op te zeggen. Milieugroep Zuilen hoopt hiermee de inwoners van de wijk Zuilen tegen verdere overlast te beschermen. De brief aan het college is bijgesloten in dit persbericht.

De gemeente is niet in staat gebleken om op tijd en volgens afspraak de beloofde geluidswerende voorzieningen te regelen. Er zou een stapel containers worden geplaatst om bewoners tegen geluidsoverlast te beschermen. Daarnaast is op 1 maart het nieuwe motorcross seizoen begonnen. Dit was op veel plekken in de wijk Zuilen direct weer goed en hinderlijk merkbaar.

Motorcross Club Utrecht is het nieuwe seizoen met een nog verder verruimde vergunning gestart. Dit betekent dat de geluidsoverlast ten opzichte van vorige seizoenen nog verder zal toenemen. Inmiddels heeft de gemeente nu ook zelf toegegeven dat het geluid "zeer herkenbaar" en als "(zeer) hinderlijk ervaren" kan worden. Volgens Milieugroep Zuilen dient op basis van bepalingen in het huurcontract de verhuurder het huurcontract dan op te zeggen.

‘DMX-MIDDEN wedstrijden’ 25 mei 2019 De reden dat Milieugroep Zuilen nu pas met dit persbericht naar buiten komt is als volgt. We hebben het college tijd gegeven om te reageren op de brief. Er is niets vernomen. Omdat het niet anders kan zijn we weer naar de rechter gestapt.

Door weersomstandigheden zijn er dit seizoen nog relatief weinig klachten bekend. De wind stond voor Zuilen gunstig. Maar op tweede paasdag werd overlast uit Maarssenbroek gemeld doordat er een ‘TwinShock’ evenement plaatsvond bij MCU waarbij uitsluitend met oldtimer crossers gereden wordt. Het is bekend dat de DMX Midden wedstrijden elk jaar voor veel overlast zorgen. Ook is bekend dat met het grote aantal rijders niet aan de vergunning kan worden voldaan. Daarom roept Milieugroep Zuilen bewoners op om op zaterdag 25 mei massaal lawaai te maken bij de bekende instanties, indien ze overlast ervaren van motorcross op Lage Weide.

 

Terug naar overzicht