Milieugroep Zuilen: Nog meer herrie van de motorcross

Motorcrossvereniging Utrecht (MCU) heeft een vergunning aangevraagd om overdag, doordeweeks en in het weekend flink meer uren te crossen dan nu is toegestaan. Milieugroep Zuilen vreest daarom voor een forse toename van de geluidsoverlast voor omwonenden in Zuilen en omstreken. Dringend advies van de Milieugroep is dan ook de vergunning niet te verlenen. Aan bewoners van Zuilen roept de milieugroep op om klachten te melden. Dat kan naar het gratis telefoonnummer 0800-0225510

Wijkbewoners van Zuilen en omstreken die in het weekend of ’s avonds met mooi weer buiten willen zijn op hun balkon, terras of in de tuin, worden al jarenlang geplaagd door het jankende geluid van crossmotoren. Dat geluid is met name storend bij westenwind – en laat dat nu in Nederland net de overheersende windrichting zijn. Daar komt bij dat het aantal omwonenden dat overlast ervaart, toeneemt om de eenvoudige reden dat er in en om Zuilen meer woningen bijkomen, zoals in Groen Zuilen, maar ook in de Van Heukelomlob en Op Buuren (gemeente Stichtse Vecht). Extra probleem is dat de geluidsoverlast structureel is: motorcrosstrainingen en –wedstrijden vinden steeds op dezelfde locatie plaats en gaan de hele lente, zomer en een deel van de herfst door. Bewoners kunnen er zodoende niet aan ontsnappen.

Motorcrossvereniging Utrecht (MCU) wil naast meer trainingsuren -en dagen ook nog op de zondagen met driemaal zoveel crossers in de baan dan nu is toegestaan. Ook wil de MCU met de ingediende vergunningsaanvraag van 29 april 2014 bereiken dat zij het terrein overdag veel intensiever kan gebruiken. Daarnaast wil de vereniging van woensdag tot en met zaterdag - maximaal 20 keer per jaar – wedstrijden houden.

Hoewel de nieuwe vergunningsaanvraag van de MCU geen avondactiviteiten meer omvat, zal de totale geluidsbelasting overdag, zowel doordeweeks als in het weekend flink toenemen, zo blijkt uit het akoestisch onderzoek. Meer dan een verdubbeling hoorbaar geluid ligt de huidige geluidsproductie van de MCU op trainingsdagen, gemeten richting het einde van de Amsterdamsestraatweg, tussen de 30 en 45 dB(A), onder de aangevraagde vergunning zou sprake zijn van een geluidsproductie tussen de 45 en 50 dB(A).

Bovendien zal er op nu niet vergunde dagdelen nieuwe geluidsproductie van rond de 45 dB(A) bijkomen. Bij deze getallen is het belangrijk om te beseffen dat een toename van 3dB(A) een verdubbeling van de sterkte van het hoorbare geluid betekent.

In de huidige situatie is het aantal rijders dat in de baan mag, beperkt, variërend van vier tot tien motorcrossers (met uitzondering van drie wedstrijdzondagen).

Milieugroep Zuilen vindt de aanvraag van de MCU dan ook niet acceptabel, zeker niet omdat er nu al geregeld geluidsklachten zijn. Uit de Utrecht Monitor 2014 blijkt bovendien dat de geluidsoverlast in Zuilen West – het geluid van verkeer niet meegerekend – de afgelopen twee jaar al fors is toegenomen. Meer geluidsoverlast van de MCU kan de wijk er dan ook niet bij hebben.

Milieugroep Zuilen vraagt de gemeente dan ook om ten aanzien van de vergunningsaanvraag een milieueffectrapportage te eisen van MCU waarbij een uitgebreide maatregelenstudie kan worden geëist, inclusief het bepalen van een variant met de minste overlast. Komt de MCU niet met maatregelen om het geluidsniveau terug te dringen, dan dient de gemeente in het belang van omwonenden en een gezonde ontwikkeling van bedrijfsterrein Lage Weide het huurcontract met de MCU op te zeggen en aan het terrein een betere bestemming te geven die past bij een industrieterrein dat in toenemende mate wordt omringd door woonwijken.

Milieugroep Zuilen benadrukt dat de gemeente als verhuurder van het motorcrossterrein haar verantwoordelijkheid moet nemen ten aanzien van duizenden omwonenden.

"Bewoners van Zuilen gunnen de motorcrossers hun plezier, spanning en ontspanning. Dat is het punt niet", aldus de Milieugroep Zuilen. "De vraag is echter hoeveel geluidsbelasting acceptabel is".

Al jarenlang lijkt het normaal dat Zuilen meerdere dagen per week en in de weekenden wordt belast met motorcrossherrie, dat geregeld ook binnenshuis en met gesloten deuren en ramen duidelijk hoorbaar is. De geluidsrust in Zuilen staat daardoor, nog los van de ruis van industrie, verkeer, treinen en scheepsmotoren, al lange tijd zwaar onder druk. Wat de bewoners betreft is, los van de wettelijke normen of de invulling van beschikbare  ‘geluidsruimte’, een verdere uitbreiding of intensivering van het motorcrosslawaai dan ook onacceptabel.

 

Meer info is te vinden op de website van de Milieugroep Zuilen, klik HIER

Terug naar overzicht