Motorcross Lage Weide: vragen aan bewoners in Zuilen

Beste Zuilenaren,

In het Stadsblad (Utrecht) hebben we onlangs een artikel gewijd aan de meningsverschillen tussen de gemeente en Milieugroep Zuilen (MGZ) wat betreft het plaatsen van een geluidswal bij het terrein van Motorcross Club Utrecht (MCU).

Wat mij betreft ontbreekt in de media tot dusver de mening van de omwonenden. Ik ben benieuwd hoe er in de omgeving wordt gedacht over het al dan niet plaatsen van een geluidswerende voorziening. Ik heb daartoe enkele vragen, waarvan ik hoop dat u ze kunt en wilt beantwoorden: 

– Wat merkt u van de aanwezigheid van Motorcross Club Utrecht (MCU)? Is er sprake van (geluids)overlast en zo ja, hoe vaak?  

– Waar kunnen omwonenden met klachten terecht; bij MCU, bij de gemeente of bij beiden en wat wordt er met eventuele klachten gedaan?

– Twee jaar lang is er een driehoeksoverleg geweest tussen MCU, de gemeente en Milieugroep Zuilen (MGZ). Zijn omwonenden wel eens bij voor overleg uitgenodigd en zo ja, wat heeft dat opgeleverd?

– Wat vindt u van het plaatsen van een geluidswal en wie zou deze moeten bekostigen?

– Ik hoorde dat MCU met een nieuwe vergunning ruimere openingstijden kan hanteren en meer voertuigen laten rijden. Wat vindt u daarvan?  

– Wat moet er wat u betreft nog gebeuren om een ideale situatie te creëren voor alle betrokken partijen?

Als u verder nog aanvullende informatie over het onderwerp hebt, hoor ik dat uiteraard ook graag. Wat mij betreft mag u gewoon via de mail reageren. Ik ben te bereiken via: nijenhuisbert(at)gmail.com.

Als u – in verband met de deadline – vóór maandag 24 oktober aan reageren toekomt, zou dat geweldig zijn. Alvast hartelijke bedankt!

Terug naar overzicht