Opening heringerichte sportcourt Muiderslotplantsoen

Op 12 juli is er een feestelijke opening van het heringerichte Muiderslotplantsoen in Zuilen. De opening is van 15 uur tot 18 uur, met diverse sportactiviteiten voor kinderen en jongeren. Wethouder Van Ooijen verricht de officiële opening.

U bent welkom om daar bij te zijn als belangrijke wijkmedia.

Achtergrond-info

Aan het Muiderslotplantsoen in Zuilen ligt al jaren een kleine voetbalkooi. De voetbalkooi wordt veel gebruikt door jeugd uit de omliggende buurt, maar was verouderd en te klein. Vanuit het Jongerenwerk in de buurt is medio 2017 samen met verschillende jongeren het initiatief genomen om te komen tot een verbetering en opwaardering van de voetbalkooi. Hierbij is de samenwerking gezocht met het Wijkbureau, Harten voor Sport (inmiddels SportUtrecht), de Sociaal Makelaar en een bewonerscommissie Plein 11. Gezamenlijk is een plan ontwikkeld (en inmiddels uitgevoerd) waarbij de voetbalkooi met 10 meter is verlengd, het hekwerk wordt aangepast en de ondergrond wordt opgewaardeerd van asfalt naar (zand-ingestrooid) kunstgras voorzien van een sporttechnische onderbouw.

In het plan is rekening gehouden met multifunctionele belijning waarbij de kooi ook geschikt wordt gemaakt voor recreatief 3 x 3 basketbal. Verder is een aantal maatregelen uitgevoerd met oog op efficiënter onderhoud (extra maaitegels etc). Het plan sluit hiermee goed aan op het gemeentelijke beleid van Sporten & Bewegen in de openbare ruimte. De investering a € 60.000 is gedekt uit het budget playgrounds uit de Programmabegroting Sport.

Om het gebruik te optimaliseren zijn er projectpartners gezocht en gevonden. De belangrijkste hiervan is de Krajicek Foundation. Zij zijn bereid gebleken het veldje te ‘adopteren’ en hier via hun scholarships een structureel beweegaanbod op te organiseren. Ook SportUtrecht maakt met haar sportbuurtcoaches gebruik van de voorziening. Het gebruik is na de oplevering inmiddels fors toegenomen.

De sportcourt is een mooie samenwerking tussen Jongernwerk, Sociaal Makelaar, Wijkbureau, afdeling Sport gemeente, SportUtrecht, Bewonerscommissie en Kraijeck Foundation. Er is niet alleen nagedacht over realisatiekosten, maar ook over een structueel aanbod van activiteiten. Het Nifterlakeplantsoen krijgt steeds meer vorm en wordt steeds aantrekkelijker voor omwonenden. Na komst Speelbos Zuilen nu ook een voetbalkooi met extra gebruiksmogelijkheden. De gemeente is ook doende met plannen om het nabijgelegen sportpark Zuilen op te waarderen, waarmee in Zuilen de mogelijkheden voor zowel het informeel sporten als het sporten bij een vereniging worden verbeterd

 

Terug naar overzicht