Opgravingen Queeckhovenplein gepresenteerd tijdens Nacht van de Utrechtse Geschiedenis

Toen de bebouwing rond het Queeckhovenplein, vlakbij de Vecht, gebouwd werd in de jaren ‘50 werden er restanten van het middeleeuwse klooster Mariëndaal gevonden. Het vermoeden bestond dat er nog meer te vinden moest zijn, dus toen afgelopen voorjaar het riool vernieuwd moest worden, keken archeologen met de werkzaamheden mee.

Niet tevergeefs, want behalve van het dertende-eeuwse klooster werden er nog veel meer zaken in de grond aangetroffen. De oudste gaan zelfs terug tot de tijd van Willibrord! Behalve van het klooster werden er sporen gevonden van tegelbakkerijen, boerderijen, en van scheepvaartactiviteiten.

Tijdens de Nacht van de Utrechtse geschiedenis, die op 12 oktober van 20.00 tot 01.00 in het Stadhuis, Het Utrechts Archief en het Centraal Museum wordt gehouden, zal door Arjan den Braven en Herre Wynia een presentatie worden gegeven van topvondsten van deze opgraving. Ook andere archeologische opgravingen uit Utrecht worden gepresenteerd. Het Queeckhovenplein is van 21.00-21.20 aan de beurt. De locatie is de Grote Trouwzaal van het Stadhuis aan de Korte Minrebroedersstraat.

Kaarten voor de Nacht van de Utrechtse geschiedenis zijn uitsluitend online verkrijgbaar op www.nachtvandeutrechtsegeschiedenis.nl.

 

Terug naar overzicht