Overlast aan Amsterdamsestraatweg ter hoogte van Lage Weide duurt voort.

Al twee jaar lang hebben bewoners van De Amsterdamsestraatweg bij voortduring overlast van bedrijven op Lage Weide. Het gaat dan in het bijzonder om hinder veroorzaakt door bedrijven tussen  het spoor en het Amsterdam Rijnkanaal. De gemeente Utrecht heeft gemeend in deze strook bedrijven in een relatief hoge milieucategorie toe te laten. Met als gevolg dat er nu bij voortduring sprake is van "vergunde overlast". Het betreft dan zowel geluidsoverlast als stofoverlast.

Door bewoners uitgevoerde geluidmetingen tonen aan dat de bedrijven regelmatig de geluidnormen overschrijden. Alleen worden dergelijke metingen niet geaccepteerd als bewijsmateriaal want deze moeten worden uitgevoerd door beambten die hiervoor bevoegd zijn. Door het handhavingsorgaan (de Regionale Uitvoerings Dienst, de RUD) zijn metingen uitgevoerd, waarvan de bedrijven op voorhand in kennis zijn gesteld. Onder die omstandigheden is het niet moeilijk voor te stellen dat deze bedrijven dan aan alle normen voldoen.

In de tussentijd worden de bewoners als zeurpieten afgeschilderd en wordt hen schriftelijk aangezegd niet meer te klagen omdat de bedrijven immers aan de norm voldoen. Hoezo klantvriendelijkheid? De RUD zou zich diep moeten gaan schamen voor een dergelijke botte aanpak. Ook de gemeente Utrecht speelt een dubieuze rol. Een vergunning van een van die bedrijven zou op last van de rechter al lang moeten zijn aangepast maar dat is na bijna een jaar nog steeds niet gedaan. En er is een bijna vier jaar geleden monitoringsprogramma voor Lage Weide toegezegd om zicht te krijgen op hinder overlast voor omwonenden dat er ook nog steeds niet is.

Want laten we wel wezen. Als je het zo scherp slijpt als de gemeente heeft gedaan in het bestemmingsplan Lage Weide en qua milieuoverlast relatief zware bedrijven in de voortuin van bewoners van de Amsterdamsestraatweg zet, dan heb je de verplichting om ook permanent de vinger aan de pols te houden. En dat betekent dat handhaving regelmatig zal moeten opdraven voor uitvoeren van (onaankondigde) routinemetingen en soms op verzoek van bewoners waarbij ondanks het feit dat stof en geluid formeel dan binnen de toegestane normen vallen daarvan toch overlast ervaren. En dan is het zaak dat die normen dan dus nooit en te nimmer zullen worden overschreden. Enig begrip van de kant van de RUD en de gemeente is nog ver te zoeken maar zou in dit geval meer dan gepast zijn.

Terug naar overzicht