Persbericht Wijkraad Noordwest over Pegida demonstratie

De wijkraad Noordwest heeft i.s.m. andere organisaties uit Zuilen vandaag onderstaand persbericht uit doen gaan:

In reactie op de kennisgeving van Pegida om op woensdag  16 januari te demonstreren op Zuilen zijn de afgelopen twee weken veel blijken van tolerantie en verdraagzaamheid met elkaar gedeeld.Het is hartverwarmend om te ervaren hoe solidariteit en betrokkenheid met elkaar wordt gevoeld.

Om die reden hebben Burennetwerk Zuilen en de Wijkraad Noordwest met de moskee, verschillende vrijwilligers-/zelforganisaties, betrokken buurtbewoners en professionals als jongerenwerk, sociaal makelaars, politie en gemeente bij elkaar gezeten .

Afgesproken is  aan dit breed gedragen gevoel op een ander moment dan op de aangekondigde demonstratie van Pegida uiting te geven. Hierover binnenkort nader bericht. Voor nu roepen wij op om zoveel mogelijk de rust te bewaren.

Terug naar overzicht