Pleidooi voor betere handhaving en onderzoek naar overlast Lage Weide

Tijdens de Raadsinformatieavond Bestemmingsplan Lage Weide op dinsdag 6 februari heeft de Milieugroep Zuilen een pleidooi gehouden voor verscherpte en frequentere handhaving bij bedrijven in de zone tussen het spoor en het Amsterdam Rijnkanaal.

Al enige jaren ondervinden bewoners van de Amsterdamse straatweg en omgeving vaak ernstige overlast als gevolg van bedrijfsactiviteiten. Het gaat dan met name om geluid en stof. In het nieuwe bestemmingsplan wordt naar het oordeel van de bewoners en de milieugroep Zuilen bedrijvigheid toegestaan in een veel te zware milieucategorie. Hiermee wordt de overlast die nu reeds wordt ervaren gelegaliseerd en vergund.

Indien de gemeente Utrecht bij dit onverstandige besluit blijft, dan is frequent en verscherpt toezicht noodzakelijk om te voorkomen dat de toch al veel te hoge normen worden overschreden, hetgeen nu veelvuldig het geval is. Daarnaast is momenteel niet inzichtelijk hoe het gesteld is met de overlast, welk percentage van de bewoners (ernstige) overlast ervaren, en hoe ver zich dit uitstrekt in de wijk Zuilen. Daarom pleit de Milieugroep Zuilen ook voor een enquĂȘte onder de bevolking van de Amsterdamse Straatweg en omgeving om dit inzichtelijk te maken. En tenslotte heeft de Milieugroep Zuilen de raadsleden gevraagd wat zij voornemens zijn te doen op het moment dat zou blijken dat de overlast dusdanig is dat maatregelen noodzakelijk zijn.

De kans dat het bestemmingsplan ongeschonden de eindstreep haalt acht de Milieugroep overigens niet heel erg groot. De gemeente heeft besloten om het resultaat niet ter visie ter leggen en heeft de verschillende belanghebbenden ook niet gehoord tijdens de totstandkoming. Dat laat beroep bij de Raad van State als enige optie om het plan te toetsen. Wel zijn de belanghebbenden eenzijdig ingelicht over de gang van zaken. De Milieugroep Zuilen heeft meermaals aangeboden om in dialoog te gaan bij het aanpassen van het bestemmingsplan dat in 2016 door de Raad van State vernietigd werd. De gemeente Utrecht heeft gekozen om geen gebruik te maken van het aanbod van de Milieugroep Zuilen. Overigens is de Milieugroep Zuilen niet de enige die van mening is dat het bestemmingsplan wederom zal sneuvelen bij de Raad van State.

Andere insprekers constateerde dat er foutieve uitgangspunten zijn gebruikt voor de geurstudie. Dit was juist een van de gronden voor vernietiging van het bestemmingsplan in 2016 en dus een van de onderdelen waarvan de Raad van State heeft aangegeven dat dit herzien moest worden. 

Terug naar overzicht