Portiekgesprekken bij wooncomplexen in Zuilen

Wat leeft er bij u als bewoner van een seniorencomplex? Buurtwerkers zoeken u in de komende vier weken op om dat te vragen. Een medewerker van het buurtteam, een sociaal makelaar van Me’kaar en de buurtbeheerders van één van de wooncomplexen van Mitros gaan de komende weken op maandag- en de donderdagavonden de portieken langs van 18.30 tot 20 uur.

Zelfstandig wonen

Buurtwerkers vinden het van belang om in gesprek te gaan over wat er nodig is om zo lang mogelijk prettig zelfstandig te kunnen blijven wonen. Hoe kunnen zij inspelen op wat er bij bewoners leeft. Het gesprek met elkaar voeren helpt ook bij het vergroten van wederzijds begrip tussen bewoners en verkleint de stap om professionals om raad te vragen.

Bij de eerste portiekgesprekken kwamen bepaalde onderwerpen uitgebreid aan bod, zoals overlast en ergernissen als afval dat voor de algemene ingang wordt gezet. Portiekgenoten en buurtwerkers delen met elkaar informatie over wat er te doen is in de wijk en hoe je invulling kunt geven aan vrije tijd. Mogelijkheden om samen te eten, een cursus te volgen zoals bijvoorbeeld computerlessen worden uitgewisseld. Buurtwerkers vullen informatie aan over waar sociale eettafels zijn en waar bepaalde cursussen worden gegeven.  

Wensen

Welke wensen leven er nog meer bij bewoners van seniorencomplexen? Als bewoners ideeën hebben maar niet goed weten hoe deze verder uit te werken, kan de sociaal makelaar samen met een bewoner bekijken hoe dit idee tot stand te brengen. De buurtteammedewerker is aanwezig, zodat het buurtteam ondersteuning kan bieden wanneer bewoners vragen hebben op het gebied van praktische, financiële en psychische problemen, (huiselijk) geweld, of op het gebied van zorg. De buurtbeheerder van het complex kan direct een afspraak met u maken mochten er praktische zaken spelen rondom uw woning.

Ook wanneer u niet in een wooncomplex woont maar wel contact wil met één van de buurtwerkers dan kan dat. Onderstaande links kunt u gebruiken om contact te leggen.

Buurtteam Zuilen: https://www.buurtteamsutrecht.nl/zuilen/

Me’kaar: https://www.mekaarutrecht.nl/locaties-en-adressen/

Mitros Buurtbeheerders: https://www.mitros.nl/contact/?vw=area

Terug naar overzicht