Praat op de RIA mee over motorcrossherrie

De gemeente organiseert dinsdag 7 juli 2015 een raadsinformatieavond over de geluidshinder die bewoners van Zuilen ervaren van de motorcross. Belangrijk, want dit voorjaar maakten meer dan 200 omwonenden bezwaar tegen een veel ruimere vergunning voor de motorcross.

Motorcrossvereniging Utrecht (MCU) heeft een vergunning aangevraagd om overdag, doordeweeks en in het weekend flink meer uren te crossen dan nu. Milieugroep Zuilen en meer dan 200 omwonenden maakten hier bezwaar tegen. Een hoeveelheid die de gemeente niet zo maar naast zich neer kan leggen. Het is immers niet proportioneel dat een groepje crossrijders voor honderden omwonenden zoveel overlast veroorzaakt.

Raadsinformatieavond: bewoners, kom en geef alvast uw mening

Op dinsdag 7 juli tussen 19.30 en 22.30 hebben bewoners van Zuilen tijdens de raadsinformatieavond in het stadhuis aan de Minrebroederstraat  de kans om zich te uiten over de hinder die van motorcrossvereniging Utrecht (MCU) wordt ervaren.

Milieugroep Zuilen ontvangt daarnaast graag de mening van bewoners over de volgende beperkingen die volgens haar dienen te worden opgenomen in de nieuwe vergunning:

Geen tweetaktmotoren toelaten op het crossterrein;

Een crossvrije dag per weekend;

Toegestane crosstijden en aantallen crossers ook daadwerkelijk vastleggen in de vergunning.

De tijden zijn nu ruim aangevraagd en kunnen later ook worden ‘volgereden’.

Kijk ook naar alternatieven om het geluid te beperken. Dit zijn:

Geluidsscherm(en) aanleggen

Maatregelen voor beperking van piekgeluiden, (voorzieningen op plaatsen waar geluid vooral wordt geproduceerd, zoals het wijzigen van de startlocatie).

Periodiek overleg met Motorcrossvereniging Utrecht, met een voorwaarde om bij de wethouder te kunnen aankloppen als er geen bevredigende oplossing wordt gevonden;

Reductie van het geluid aan de bron door verdere geluidsbeperkende maatregelen bij de motoren zelf.

Op termijn overschakelen naar elektrisch crossen.

Trainingen alleen toestaan voor leden van de motorcrossvereniging.

Bewoners van Zuilen kunnen hun mening hierover, voorzien van hun naam, straatnaam en postcode, mailen naar communicatie@milieugroepzuilen.nl. Bewoners van Zuilen en Milieugroep Zuilen voerden de afgelopen maanden overleg met wethouder Van Hooijdonk (Milieu) en wethouder Janssen (Sport) om te voorkomen dat zij door een ruimere vergunning voor de motorcross nog meer geluidsoverlast zullen ervaren dan nu al het geval is.

Net als afgelopen jaren worden bewoners van Zuilen die deze zomer in het weekend met mooi weer buiten willen zijn, vaak geplaagd door het jankende geluid van crossmotoren. Deze geluidsoverlast is structureel: motorcrosstrainingen en -wedstrijden vinden steeds op dezelfde locatie plaats en gaan weekenden achter elkaar door. Door in groten getale bezwaar te maken, hebben omwonenden dit voorjaar al kenbaar gemaakt dat zij niet willen dat die overlast nog verder toeneemt.

Informatie hierover staat op www.milieugroepzuilen.nl 

Overlast MCU past niet binnen huurovereenkomst grond met gemeente.

Bewoners van Zuilen en Milieugroep Zuilen vinden de vergunningsaanvraag van de MCU niet acceptabel. Straks mag de MCU op zaterdag zeer intensief gebruik maken van het terrein, terwijl ze op die dag nu nauwelijks mogen crossen. Op zondag mogen er straks ook meer motorcrossers in de baan en ook langer. Het aantal wedstrijden op zon- en feestdagen zal eveneens fors toenemen Nog ernstiger is dat de MCU zich niet houdt aan de huurovereenkomst die zij sinds 2000 met de gemeente Utrecht heeft. In deze overeenkomst, die dankzij een Wob-verzoek in handen is van Milieugroep Zuilen, staat namelijk letterlijk dat ‘de huurder zich verplicht geen overlast of hinder voor de buren en de verdere omgeving te veroorzaken’. 


Terug naar overzicht