Speelpret op het Schaepmanplein

Ingeklemd tussen het Julianapark en de Sint-Josephlaan ligt een klein, soms bijna vergeten, stukje Zuilen. Aan de ene kant raast het verkeer langs de wijk terwijl aan de andere kant een zee van groen zorgt voor de nodige rust. Temidden van een 5-tal straten ligt het  dr. Schaepmanplein.

Tot voor kort was dit een sober ingericht pleintje waarvoor  bewoners in 2011 een beroep deden op het leefbaarheidsbudget om zodoende de speelplek heringericht te krijgen.

Uiteindelijk werd dit verzoek toegekend waarna in Augustus middels een wijkbericht de herinrichting werd aangekondigd. Een paar weken geleden werden de werkzaamheden afgerond. Het resultaat mag er zijn. Laat de kinderen maar komen.   

 

Terug naar overzicht