Staking stadswerken: beperkte vuilnisophaal

Komende maandag, dinsdag en woensdag staken de medewerkers van Stadswerken en worden in Utrecht de openbare prullebakken niet geleegd en de straten niet geveegd. Het huisvuil wordt op maandag en dinsdag in de binnenstad niet opgehaald, op woensdag 18 juni geldt dit voor de hele stad. In andere wijken, zoals Zuilen, is de vuilnisophaal beperkt. U wordt verzocht niet opgehaald vuilnis weer terug te nemen en een week later aan te bieden.

Op woensdag zijn ook de afvalscheidingsstations dicht. De gemeenteambtenaren zijn boos omdat het niet lukt om een nieuwe CAO te sluiten. De onderhandelingen daarvoor duren al ruim een jaar. Meer info: www.utrecht.nl/afval-en-reinigen/afval/

Terug naar overzicht