Start werkzaamheden verbeteren verkeersveiligheid Irenelaan-Pionstraat. Bushaltes verdwijnen echter.

In maart bracht de gemeente u op de hoogte van de voortgang in het ontwerp voor de inrichting van de Prinses Irenelaan en Pionstraat.

Plannen bedoeld om de verkeersveiligheid te verbeteren. Inmiddels zijn de plannen gereed en kunnen de werkzaamheden starten. De planning is hier te lezen. Verdere informatie over de plannen is hier te vinden.

Ook de bushaltes aan de Prinses Irenelaan zullen echter verdwijnen. Dit als gevolg van de plannen van de provincie in het Vervoersplan 2020. Plannen die grote gevolgen voor Zuilen hebben en waar de wijkraad haar zorgen over heeft uitgesproken richting de provincie. Vooralsnog echter zonder resultaat. 

Terug naar overzicht