Stuur voor 15 oktober een plan in voor het Ondernemersfonds

Ondernemers en bewoners uit Zuilen kunnen komende maand plannen indienen die bijdragen aan een prettiger en leuker Zuilen of dat bijdraagt aan het verbinden van de Zuilenaren. Ieder jaar worden er plannen ingediend van kerstverlichting tot festivals. Ook het Zuilen Deelt Magazine wordt bijvoorbeeld bekostigd uit het Ondernemersfonds. 

De deadline voor het indienen van plannen staat op vrijdag 15 oktober. Op maandagavond 25 oktober 2021 vindt de openbare vergadering over de besteding van het ondernemersfonds plaats. Gezamenlijk wordt besloten welke plannen wel, niet of gedeeltelijk worden bekostigd uit het ondernemersfonds. We starten deze vergadering met een netwerkdiner met als doel om elkaar te leren kennen en een gezamenlijk netwerk op te bouwen. De vergadering start om 19.15 uur en duurt tot maximaal 20.45 uur. Voor de bijeenkomst kiezen we altijd een locatie in Zuilen. Heeft u een leuke locatie in gedachte of wilt u graag zelf de bijeenkomst hosten, neem dan contact op via onderstaande contactgegevens.
Alle OZB-betalers in Zuilen mogen meestemmen over de besteding van het fonds. Aanmelden voor de bijeenkomst kan door een mail te sturen naar: zuilen(at)vriendinnenvan.nl

Heeft u zelf een plan dat bijdraagt aan de kwaliteit van Zuilen, dat belang dient van ondernemers, pandeigenaren of instellingen en dat u graag (deels) bekostigd zou zien uit het Ondernemersfonds? Stuur het plan, van maximaal 2 A4, naar zuilen(at)vriendinnenvan.nl. Er is deze rond ruim € 30.000,- beschikbaar. In het voorjaar van 2022 vindt de volgende stemronde plaats. 

Meestemmen, tip voor een locatie, of een andere vraag? Stuur een mail naar: zuilen(at)vriendinnenvan.nl 

Meer informatie over het Ondernemersfonds in Zuilen: https://www.zoiszuilen.nl/ondernemersfonds/

Terug naar overzicht