Tuin van Kol wil kippenhok

Ben je voor kippen en hanen in het Julianapark, of wil je ze er weghebben? Inmiddels zijn er twee petities gaande waarop al meer dan 700 mensen hebben gereageerd. Tijd voor de feiten en wat nuance: hoe zit het nu echt met die kippen, en wat zou een oplossing zijn? We zochten Hester Assen op, Zuilenaar en gemeenteraadslid voor de Partij van de Arbeid. Zij stelde al in november 2020 vragen aan de verantwoordelijk wethouder Lot van Hooijdonk (groen, dierenwelzijn, verkeer, energietransitie). 

De hennen en hanen in het Julianapark zorgen voor heel wat debat de laatste weken. Online lijkt de discussie over het hanengekakel soms alleen tussen voor- en tegenstanders te gaan. Oorzaak is de overlast die sommige omwonenden van de kippen ervaren. Zeker nu er deze winter steeds meer hoenders de wijk en hun tuin intrekken. Ze woelen de tuin om en de hanen kukeleku-en tegen elkaar op vanaf zonsopgang. Maar veel Zuilenaren zijn juist aan de kippen gehecht. Ze horen al tientallen jaren bij het park. Inmiddels circuleren er twee online petities. Eén die ze weg wil hebben uit ‘de wijk’, waarbij het niet duidelijk is of daar ook het park mee bedoeld wordt. En één die oproept ze niet te voeren, zodat de kippen in het park blijven en de overlast van o.a. ratten ook vermindert.

Hester Assen: “Het probleem met de kippen in het park kan je bekijken vanuit dierenwelzijn en vanuit het oogpunt van bewoners die er last van hebben of juist van genieten. Ik bekijk het graag vanuit alle drie de invalshoeken. Ook vanuit dierenwelzijn moet er echt wat aan gebeuren. Ik denk dat de oplossing daarvoor, ook het probleem van de overlast voor veruit de meeste omwonenden kan wegnemen.”

Teveel hanen

Hester legt uit wat het probleem vanuit dierenwelzijn volgens haar is. “Er zijn te veel kippen in totaal (hennen en hanen) voor het leefoppervlak dat ze hebben. Mensen laten hun overtollige hanen in het park achter, waardoor er weer meer kuikens komen. Daarvan is natuurlijk ook de helft haantjes. De verhouding haan-hen is daardoor totaal uit balans. Daarom zien veel hennen er ook zo slecht uit: ze worden veel te vaak getreden door al die hanen, met verwondingen tot gevolg. Door hun onderlinge strijd en territoriumdrift zijn er ook heel veel gewonde hanen. Jan Willem van de Dierenweide en de dierenarts op de Julianaparklaan vangen de gewonde kippen vaak op.”

Niet voeren

Bewoners kunnen zelf ook bijdragen aan de oplossing, schrijven veel mensen online. Spreek elkaar aan, want het voeren van de dieren versterkt de problemen. Door het voeren hoeven de kippen niet zelf op zoek naar voedsel en kunnen ze hun energie niet kwijt. Ook trekken ze daardoor naar de mensen toe en verlaten het park. Ze hebben het niet nodig, ze scharrelen hun kostje bij elkaar door zaadjes, grasjes en insectjes in het park op te pikken. Daarnaast trekt het voeren ratten aan. Je bent dus eigenlijk ratten aan het voeren in plaats van vogels. Ratten zijn een risico voor de volksgezondheid door de ziektes die ze meedragen. In Zuilen heerst al een rattenplaag. Zolang die beesten genoeg voedsel op straat kunnen vinden, blijven ze zich zes keer per jaar voortplanten.

Oplossing voor overlast en dierenwelzijn

Hester: “Het is belangrijk dat zoveel mogelijk Zuilenaren en Zuilenezen zich in de oplossing kunnen vinden. We hebben ons als raadsleden in november laten adviseren door een adviseur dierenwelzijn van de gemeente Amsterdam en die heeft goede tips gegeven. Het belangrijkste is dat de gemeente een fors aantal hanen en wat kippen weg laat vangen. Met een kleiner aantal kippen is het mogelijk om deze binnen het park te houden. Je kunt ze goed laten wennen aan een nachtverblijf, heeft de deskundige ons verzekerd. Verder moeten de kippen moeten geringd worden. Als er dan toch weer kippen gedumpt worden, moet de gemeente die weer wegvangen. En er moeten duidelijke borden komen tegen het voeren van de kippen in het park en de andere dieren op de Dierenweide. Het voeren is echt niet goed voor de dieren en de rattenplaag moet worden gestopt.”

Nu snel een plan

Hester: “In november heb ik de wethouder Lot van Hooijdonk gevraagd met een plan te komen. Dat komt pas eind maart. Dat duurt te lang, de gemeente moet sneller verantwoordelijkheid nemen. Straks worden de eerste kuikens al weer geboren. En de discussie wordt een splijtzwam tussen bewoners. Dat had de gemeente kunnen voorkomen als de klachten en meldingen al eerder serieus genomen waren.”

“Wat mij betreft moet dat plan gaan over de kippen én over beter beheer van het hele park. Het park heeft een vaste beheerder nodig. Deze beheerder kan toezien op naleving van alle regels in het park en er zo aan bijdragen dat het park voor mens en dier fijn is om in te verblijven. De beheerder kan met mensen in gesprek gaan als ze afval achterlaten en als ze fietsen of scooter rijden door het park. Daarnaast is het mijn persoonlijke wens dat we altijd een kopje koffie of een ijsje kunnen halen in het park en dat je op het terras in het park een drankje kunt drinken, want het is ongelofelijk zonde dat dit altijd dicht is.”

Er zijn twee petities gestart over de kippen in Zuilen: Kippen weg uit Zuilen en Handen af van onze kippen en hanen
 

Contact met Hester Assen: h.assen(at)raad.utrecht.nl, 06-50999755

Contact met wijkbureau Noordwest: noordwest(at)utrecht.nl, telefoon 14030.

Informatie over de geschiedenis van het Julianapark/de tuin van Tol door Museum Zuilen 

 

Terug naar overzicht