Uitstel raadsvoorstel gebiedsvisie Zuilense Vecht

Op donderdag 15 februari stond de gebiedsvisie Zuilense Vecht op de agenda van de commissie Stad & Ruimte van gemeenteraad van Utrecht.

Op voorstel van de ChristenUnie werd uiteindelijk uitstel van de veelbesproken en ook bekritiseerde plannen gekregen. Punten van kritiek waren o.a. zorgen over inspraak van bewoners en onvoldoende infomeren van raad. Dit tot verbazing van wethouder Paulus  Jansen die genoemde kritiek bestreed. 

Naast uitstel van behandeling in de commissie zal er ook een raadsinformatiebijeenkomst gehouden worden zodat de raad in staat is van bewoners te horen wat zij van de plannen vinden. Dit uitstel zal waarschijnlijk tot vertraging van de plannen leiden waarbij de besluitvorming over de verkiezingen zal worden getild.

Eerder al was de wijkraad kritisch over de plannen. Kritiek die ze in twee adviezen (advies 1, advies 2) aan het college stuurde. Een reactie daarop laat vooralsnog op zich wachten. 

Terug naar overzicht