Utrecht maken we samen, maar niet in Zuilen

Het eerste deel is de werktitel van dit college. Ik denk dat ie in ieder document en bij ieder debat een paar keer voorbij komt, zelfs wethouder Jongerius verwees ernaar in haar speech op Dodenherdenking in Zuilen. Een beetje opgepast vond ik dat.

Hoewel de kern van de titel mooi en ambitieus is, blijkt de uitvoering in de praktijk lastiger. Dat zagen we gisteren ook weer op de Raadsinformatieavond (RIA). Maar liefst drie thema's stonden op de agenda die raken aan het welbevinden van onze wijkbewoners. De Motorcrossclub (MCU), Biomassacentrale van Eneco -allebei op Lage Weide- en het plan voor de Queeckhovenpleinbuurt. Ook de andere onderwerpen deze avond, Noordelijke Randweg Utrecht en het Zandpad, raakt een deel van onze wijk. Maar ik beperk me even tot de MCU en het QHP.

MCU

De opkomst was hoog, veel bewoners namen de moeite om van zich te laten horen, zoals de motorcrossers dikwijls van zich laten horen. En niet zonder overlast. De gemeente denkt netjes binnen de lijntjes te kleuren omdat er geen 'gegronde overtredingen' zijn maar als verhuurder van het terrein zou 'overlastgevend' al voldoende reden moeten zijn tot zorg, in plaats van uitbreiding van het aantal crossuren. Een mevrouw uit de Lessepbuurt vroeg zich heel begrijpelijk af: mogen enkele motorrijders voor de lol zoveel overlast geven aan zoveel omwonenden? Daar wringt de schoen. Utrecht maken we samen, maar niet in Zuilen.

QHP

Dan het plan voor woningen in de Queeckhovenpleinbuurt. Het participatietraject dat Mitros ooit voortvarend begon, stierf een stille dood. In de tussentijd verkochten ze de grond -en daarmee een heel aantal van hun sociale woningen- en verrasten ze eind juni de hele wijk met een kant-en-klaar plan waar niemand z'n wensen en inspraak van lang geleden in herkende. Natuurlijk is iedereen blij dat er iets gebeurt; toen men de nieuwbouw betrok aan het plein werd door Mitros 2009 als sloopdatum aangehouden. Na jarenlange vertraging, waarin niks meer werd geïnvesteerd in de wijk en studenten(feestjes) de wijk overnamen, zijn we opgelucht. Maar de manier waarop omwonenden zijn geparkeerd omdat de nieuwbouw nu eenmaal binnen het 'bestemmingsplan' valt klopt niet. Ook hier zie je weer dat de gemeente netjes binnen de lijntjes kleurt maar niet de echte ambitie heeft om bewoners aan het woord te laten. Utrecht maken we samen, maar niet in Zuilen.

Ik krijg steeds meer weerzin tegen de slogan. Er wordt een half miljoen euro uitgetrokken voor groots opgezette Stadsgesprekken over allerlei grote onderwerpen. Maar wat in onze straat gebeurt, wat onze kinderen raakt of ons directe uitzicht beïnvloedt, daarover worden bewoners makkelijk aan de kant geschoven. De gemeente verschuilt zich achter 'wat wettelijk is toegestaan' of wat een andere partij (MCU/Mitros) had moeten doen. Maar Utrecht maken we samen, betekent ook sámen met al die partijen die invloed hebben op het leven van onze inwoners! Dat zijn er een heleboel. Maar nog altijd minder dan een heleboel inwoners...

Jolande Uringa woont op Zuilen en is raadslid voor de ChristenUnie 

Foto: presentatie van bewoner Hasan Yildirem uit Zuilen over het Queeckhovenplein tijdens de RIA van 7 juli jl.

Terug naar overzicht