Veel geluidsoverlast op de Josephlaan

Dat de bewoners van de Josephlaan e.o. zich al jaren het afvalputje van de stad voelen mag niet vreemd genoemd worden. Al jaren ervaren zij erg veel overlast van de grote hoeveelheden verkeer die door hun straat razen.

Dat de norm voor fijnstof werd overschreden was al bekend. Ook is al jaren bekend dat de verkeers- intensiteit al jaren boven de streefwaarden ligt. Nieuwe cijfers over de geluidshinder in de stad laten zien dat de Josephlaan ook daar de normen overschrijdt. Nieuwssite DeStadUtrecht noemt het al de lawaaiigste straat van Utrecht.

Het huidige College heeft in 2011 op het gebied van verkeer haar ambitie verwoord in het ambitiedocument Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar. Het streven is daarin o.a. om de groei van het autoverkeer (in 2030) te halveren. Vooralsnog heeft het College ruim voorbij de helft van haar collegeperiode het niet voor elkaar gekregen een aanzienlijke verbetering te realiseren voor de Josephlaan.

Werk aan de winkel dus voor onze verkeers- maar ook wijkwethouder Frits Lintmeijer om voor 2014 iets van de geformuleerde ambities tot stand te brengen en de bewoners een leefbaardere wijk te geven.

Terug naar overzicht