Veiliger oversteken bij station Zuilen

Aan de St. Josephlaan bij station Zuilen wordt een nieuwe voetgangers- en fietsersoversteek gemaakt. De gemeente is afgelopen week begonnen met dit werk dat circa 3 weken zal duren. Om de verkeershinder tot een minimum te beperken, worden er in de spits geen rijbanen gestremd. Naast het fietspad aan de zuidzijde wordt het leeggehaalde plantvak ingezaaid met een kruidenmengsel, net als in de middenberm van de Cartesiusweg is gedaan.

Terug naar overzicht