Verslag Ondernemersfonds 18 november

In Theeschenkerij de Oogst serveerde onderneemster Kim op maandag 18 november een heerlijk diner voor de aanwezigen van de Ondernemersfondsdiner. Tijdens het diner werd met elkaar kennis gemaakt, ideeën uitgewisseld en het belangrijkste: gestemd over de aanvragen voor het OfU najaar 2019. 

Het Ondernemersfonds Zuilen wordt gevuld met een gedeelte van de OZB-belasting die door vastgoedeigenaren en gebruikers van niet-woningen wordt afgedragen. Uit dit fonds kunnen ondernemers en instellingen vervolgens gezamenlijk investeren in de hun eigen wijk. Iedereen kan een plan indienen dat bijdraagt aan het aantrekkelijker maken van Zuilen. Afdragers aan het fonds ( ondernemers en vastgoedeigenaren) mogen beslissen over het wel of niet goedkeuren van de aanvragen. 

Deze ronde is er 42.500 euro beschikbaar. Er zijn acht aanvragen van in totaal 40.000 euro binnen gekomen. Aan de stemgerechtigde aanwezigen de taak om alle aanvragen te beoordelen en te beslissen welke aanvragen wel of niet gehonoreerd worden. 

De stemgerechtigde hebben de volgende plannen goedgekeurd: 

Moederdagmarkt en najaarsmarkt Rokade: 10.000,-

In winkelcentrum Rokade worden jaarlijks verschillende markten georganiseerd door de winkeliersvereniging. Naast de marktkooplui kunnen ook ondernemers van buiten Rokade hun artikelen verkopen. En voor andere organisaties in Zuilen worden kramen beschikbaar gesteld. Zo biedt de braderie een mogelijkheid voor ondernemers en organisaties om zich te laten zien. Al jaren een goed bezochte markt, met vooral bezoekers uit Zuilen maar ook van daarbuiten. Daarnaast worden er kinderactiviteiten georganiseerd en zijn er muziekoptredens door bewoners uit Zuilen.

Meedoen met een van de twee markten? Neem contact op met de winkeliersvereniging Rokade: info(at)rokade-utrecht.nl 

Sfeerverlichting Rokade: 5.000,-

Sfeerverlichting tijdens de donkere dagen rondom de feestdagen is belangrijk voor een aantrekkelijk winkelcentrum. Deze verlichting wordt jaarlijks gehuurd bij een gespecialiseerd bedrijf. Tijdens het gesprek is het idee ontstaan om volgend jaar de verlichting door te trekken richting De Dame, de ouderenhuiskamer van Zuilen. 

Magazine Zuilen Deelt!: 6.500,-

Een huis aan huisblad in Zuilen wordt door bewoners sterk gemist, blijkt uit wijkanalyse door de wijkraad Noord-West en gesprekken via het Burennetwerk. Bewoners én professionals vinden het lastig om overzicht te krijgen in wat er allemaal gebeurt in de wijk. Daarom is tijd om gezamenlijk weer een wijkblad op te zetten. Dat verstrekt niet alleen het ‘wij-gevoel’ in de wijk Zuilen maar is bovendien voor instellingen (sociaal gezondheid, sport, cultuur, kennis) en ondernemers (bedrijfsnieuws, aanbiedingen) een goed platform voor profilering. 

Voor de eerste opstart is tijdens de vorige OfU vergadering een bijdrage van € 4750,- toegekend. 

Deze aanvraag is bedoeld voor het drukken van de eerste twee edities van het blad. Er zijn ondertussen 40 vrijwilligers aangetrokken die gezamenlijk het blad willen vullen en vormgeven. Ook zijn de eerste adverteerders als ingestapt. Het blad wordt vier keer per jaar uitgegeven in een oplage van 9000 stuks. Bij de verdeling van de OfU gelden in het voorjaar van 2020 zal er weer een aanvraag van 6.500 euro volgen. Het plan is dat het blad uiteindelijk helemaal gemaakt wordt voor en door Zuilenaren en met advertentiegelden bekostigd kan worden. 

Meedoen met het wijkblad? Stuur een mail naar De Kracht van Zuilen: krachtvanzuilen(at)gmail.com 

Winter Zonfestival: 5.000,- 

Het ZON festival, begonnen in 2011 als de opening van het culturele seizoen van ZIMIHC theater Zuilen is inmiddels uitgegroeid tot een vast moment in het jaar waarin zoveel mogelijk bewonersinitiatieven op sociaal, cultureel en maatschappelijk gebied zich presenteren. ZIMIHC gaat nu ook een winterZON presenteren. Artiesten uit de wijk treden op, uiteenlopende cursussen presenteren zich, er zijn kinder- en sportactiviteiten en op de initiatievenmarkt presenteren uiteenlopende organisaties zich. Het ZON festival is daarmee een festival voor en door wijkbewoners en ondernemers. 

Vliegenierbanken: 6.000,- 

Basisschool De Vliegenier is een betrokken school waar ontmoeting centraal staat. Rondom de school liggen een aantal mooie schoolpleinen die ook buiten schooltijden actief gebruikt worden door omwonenden. Op dit moment staan buiten een aantal verouderde bankjes die de school graag zou willen vervangen om ontmoeting verder te stimuleren. Hiervoor hebben ze contact gezocht met kunstenaar Job Bisscheroux. Job maakte samen met kinderen en andere betrokkenen al eerder mozaïekbanken op andere plekken rondom de Amsterdamsestraatweg: De Plantage en buiten basisschool De Pijlstaart. Tijdens het gesprek werd het idee geopperd om ook banken te plaatsen buiten de school en in de buurt van De Dame. De toezegging van het OfU kan dan gebruikt worden om een aanvraag voor deze extra banken richting bijvoorbeeld het Initiatievenfonds de versterken. ZIMIHC zal deze aanvragen samen met de school verzorgen. 

De Dame: 3.000

In De Dame komen dagelijks ouderen om elkaar te ontmoeten en om samen te bewegen, dat doen ze met veel plezier en in zelfbeheer. Maar ouderen zijn helaas ook vaak: minder mobiel, minder op de hoogte, minder online, hebben minder buurtcontact, komen minder buiten, zien en horen minder en worden daardoor ook soms angstiger en komen de deur niet meer uit. De Dame is niet bekend en niet zichtbaar. Daardoor is de drempel hoog. Als ouderen wel een keer zijn geweest, zijn ze vaak overdonderd door de gezelligheid en activiteiten: “had ik dat maar eerder geweten”. Ook buurtgenoten verbazen zich zich als ze ontdekken wat de Dame doet, “waarom zien wij dat niet?”. De Dame wil daarom haar activiteiten en aanwezigheid zichtbaarder maken voor de wijk. Het geld van het OfU wordt besteed aan beachvlags, een bankje en betere verlichting. Dit is niet alleen goed voor de zichtbaarheid van de Dame maar ook voor de voorzieningen die in De Dame gevestigd zijn.

Tijdens het diner is een aanvraag afgevallen: 

Werkspooropera: 4.500,-

In juni en juli 2020 vindt Werkspoor, de Opera plaats. In aanloop naar de uitvoering was de wens vast een aria op te nemen in een professionele studio met een professionele opera zangeres. In de opera staat een Zuilense familie centraal waarvan vader en zoon werkzaam zijn bij Werkspoor. De Werkspooropera zou graag geld uit het OfU ontvangen omdat Zuilen een hechte band heeft met de geschiedenis van Werkspoor. Bij de aanwezigen was echter de meerwaarde voor de ondernemers te weinig duidelijk en heerste de mening dat deze aanvraag beter bij het trekkingsgebied Werkspoorkwartier en Cartesiusdriehoek thuishoort. 

Verantwoording

Tijdens het diner werd ook verantwoording afgelegd over een aantal aanvragen van de vorige ronde: 

  • Kerst in Zuilen: De voorbereidingen zijn nu in volle gang en het beloofd weer een prachtige editie te worden. Wees er dus op tijd bij met het kopen van je kaartje! Dankzij het OfU is eronder andere extra geld gegaan naar aankleding. 

  • Tasje Welkom in Zuilen: Er worden 2500 boodschappentasjes gemaakt die ondernemers in Zuilen kunnen uitdelen aan hun klanten. Op de tasjes wordt een kalender van aankomende evenementen geprint. De tasjes gaan binnenkort in productie. 

In het voorjaar van 2020 is een nieuwe ronde waarin geld van het Ondernemersfonds Zuilen uitgegeven zal worden. Wilt u een aanvraag doen dan kunt u contact opnemen met zuilen(at)vriendinnenvan.nl 

 

Terug naar overzicht