Vertraging bij bouw Buurtklooster

We hebben slecht nieuws. Er zijn vleermuizen gesignaleerd in en om de Bethelkerk en dat betekent vertraging voor ons project. Juist nu de vergunningaanvragen allemaal gedaan waren bij de gemeente. We balen er enorm van, maar dit is iets waar we geen invloed op hebben. Er zal ontheffing aangevraagd moeten worden bij de provincie en er moeten maatregelen getroffen worden zodat de vleermuizen elders in de buurt kunnen gaan wonen.

Concreet betekent het dat er waarschijnlijk pas in november 2020 gestart kan worden met de eerste sloopwerkzaamheden. Een vertraging van 10 maanden, het is niet anders. Achter de schermen blijven we gewoon aan dit mooie project werken. Zo worden er momenteel gesprekken gevoerd over allerlei zaken rondom bouw, tekeningen, afwerkingsniveau, etc. De vertraging betekent echter wel dat we de komende maanden geen nieuwsmail zullen sturen of activiteiten zullen organiseren.

Natuurlijk gaan jullie het wel van ons horen als de gemeente de vergunningen heeft goedgekeurd. En als we weer zicht hebben op een nieuwe planning komen er zeker ook nieuwe informatiebijeenkomsten om jullie uitgebreid bij te praten. Voel je uiteraard vrij om een mail te sturen als je een vraag hebt, nu, of in de komende maanden. Rest ons voor nu niets meer dan jullie een fijne kerst te wensen en een goed nieuw jaar, met oog voor elkaar en je omgeving.

Voor vragen kan met altijd terecht bij : info@buurtkloosterzuilen.nl

 

Terug naar overzicht