Vertraging bij herinrichting Demkapunt

De herinrichting van de Demkapunt zal hoogstwaarschijnlijk pas in of na 2021 kunnen beginnen. Dit doordat de plannen van Rijkswaterstaat voor de verbreding van de bocht van het Amsterdamrijnkanaal bij de Demkapunt grote vertraging hebben opgelopen.

Na de verbreding van de bocht kan de inrichting van het buurtparkje pas beginnen. Dit laat de gemeente weten bij navraag van de redactie op een vraag van een wijkbewoner.

Over de heririchting van de demkapunt wordt al jaren gesproken. Het Wijkgroenplan (p 43,44) was jaren terug erg optimistisch over de voortgang van de uitvoering maar helaas moet er nog een paar jaar worden gewacht.

Terug naar overzicht