Vervoersplan 2020 heeft grote gevolgen voor Zuilen

Net zoals de afgelopen jaren heeft Wijkraad Noordwest (de wijken Pijlsweerd, Ondiep, Zuilen) kennis genomen van de voorgenomen wijzigingen in het Vervoersplan voor het komende jaar 2020.

De afgelopen jaren hebben we geen aanleiding gezien om in de pen te klimmen. Soms waren er wel wijzigingen in negatieve zin, maar dan was er voor hetzelfde deel met een andere buslijn ook sprake van positieve wijzigingen, waardoor we steeds hebben gemeend dat een en ander wel in balans was.

Helaas moeten we concluderen dat met name de wijk Zuilen, een grote wijk in onze stad, zich geconfronteerd ziet met ingrijpende en zeer onwenselijke wijzigingen in het Vervoerplan 2020. In de bijlage ontvangt u onze reactie. 

We hebben naar eer en geweten naar de plannen gekeken. Mocht u nog andere opvallend heden zien, die wij over het hoofd hebben gezien, dan vernemen wij het graag. Verder vertrouwen wij erop dat er op basis van onze input verstandigere besluiten worden genomen. Vanzelfsprekend zijn wij altijd bereid om e.e.a. toe te lichten in een gesprek.

Met vriendelijke groet,

Eric Nijst

Voorzitter Wijkraad Noordwest

 

 

Terug naar overzicht