Voortgang sportpark Zuilense Vecht

Op 17 december 2019 en 23 januari hebben de gemeenteraden van respectievelijk Stichtse Vecht en Utrecht het Gebiedsplan Zuilense Vecht vastgesteld.

king van het Gebiedsplan Zuilense Vecht in de raadscommissie Stad en Ruimte in december 2019 zijn er echter wel vragen gesteld over eerder gedane inspraakreacties en bewonersvragen en ook het aantal woningen.

In de brief van de wethouder aan de raad wordt hierop ingegaan en antwoord gegeven.

M.b.t. het aantal woningen aan Utrechtse zijde was in eerste instantie uitgegaan van circa 225 woningen.Nu wordt echter gewerkt met een bandbreedte van 200-300 woningen. 

De raadsbrief en reacties op bewonersinspraak zijn hier te vinden. Alle info en voortgang over Zuilense Vecht hier.

Terug naar overzicht