Vrij zicht van kanaal naar Vecht

Het zal niet iedereen opgevallen zijn, maar er is afgelopen periode weer hard gewerkt aan de Van Heukelomlob. Er is drainage en beplanting aangebracht. Tevens is de bult die jarenlang naast garage De Witte Lantaarn, aan de Amsterdamsestraatweg 815, lag verwijderd. Hierdoor is er een vrije zichtlijn ontstaan van het Amsterdamrijnkanaal naar de Vecht.  

De nota van uitgangspunten waarin de plannen voor de herontwikkeling van het hele gebied staan is al meer dan 10 jaar oud. In het Stedenbouwkundig Programma van Eisen uit 2010 is goed de gehele planbeschrijving goed te lezen en ook hoe de zichtlijnen zijn uitgetekend (p19.) 

De nieuwbouw aan de Vecht is inmiddels al opgeleverd en alleen het groen naast de nieuwbouw vraagt nog om een grondige aanpak.

Zo nadert het hele plan, met nieuwbouw op maar liefst 3 locaties en een kwaliteitsverbetering van 2 groenlocaties, na meer dan 10 jaar haar voltooiing.  Chapeau !!

Terug naar overzicht