Waar gaat het geld van het Ondernemersfonds Utrecht heen?

Afgelopen woensdag 15 mei kwam een handje vol ondernemers en initiatiefnemers uit Zuilen samen in De Dame Doet Het! voor een kennismakingsdiner. Gezamenlijk stemden zij over de aanvragen die in de eerste helft van 2019 zijn binnengekomen bij het Ondernemersfonds Zuilen.

Het Ondernemersfonds Zuilen wordt gevuld met een gedeelte van de OZB-belasting die door vastgoedeigenaren en gebruikers van niet-woningen wordt afgedragen. Uit dit fonds kunnen ondernemers en instellingen vervolgens gezamenlijk investeren in de hun eigen wijk. Iedereen kan een plan indienen die bijdraagt aan het aantrekkelijker maken van Zuilen.

Na het kennismakingsdiner, dat verzorgd werd door Mary Bos van Uit Handen Catering, werden de zes plannen gepresenteerd. Er werd gestemd over het toekennen van de aangevraagde bedragen en per plan werd gekeken welke samenwerking er binnen de wijk mogelijk is.

Kerst in het Julianapark:  

Kerst in het Julianapark is een theatrale wandeling door het Julianapark met het kerstverhaal als rode draad. Het evenement wordt mogelijk gemaakt door meer dan tweehonderd vrijwilligers, voornamelijk uit Zuilen. Locatietheater voor en door Zuilen dus.  Doel van Kerst in het Julianapark is niet alleen om een gezellig en mooi theaterweekend neer te zetten. Binnen de groep van vrijwilligers ontstaan onderlinge verbindingen tussen buurtgenoten. Het geeft een gevoel van saamhorigheid en verbondenheid en draagt daarmee bij aan Zuilen als een fijne plek om te wonen en te leven.
Gezamenlijk is besloten dat het Ondernemersfonds het aangevraagd bedrag van € 4000,- bijdraagt. Ook de gemeente Utrecht doet een bijdrage. Daarnaast is Kerst in het Julianapark nog op zoek naar andere ondernemers en instellingen in Zuilen die een bijdragen kunnen leveren aan het evenement. Bijdragen of meedoen? Vul het contactforumlier in op de website: https://www.kerstinhetjulianapark.nl/contact

Zonfestival:

Het Zonfestival krijgt een bijdrage van € 5000,- van het Ondernemerfonds. Het ZON festival, begonnen in 2011 als de opening van het culturele seizoen van ZIMIHC theater Zuilen is inmiddels uitgegroeid tot een vast moment in het jaar waarin zoveel mogelijk bewonersinitiatieven op sociaal, cultureel en maatschappelijk gebied zich presenteren. Het festival is niet meer weg te denken uit de wijk en trekt een goede mix van bewoners uit de wijken Zuilen en Ondiep. Artiesten uit de wijk treden op, uiteenlopende cursussen presenteren zich, er zijn kinder- en sportactiviteiten en op de initiatievenmarkt presenteren uiteenlopende organisaties zich. Het ZON festival is daarmee een festival voor en door wijkbewoners.

Zo is Zuilen Magazine:

Een huis aan huisblad in Zuilen wordt door bewoners sterk gemist, blijkt uit wijkanalyse door de wijkraad Noord-West en gesprekken via het Burennetwerk. Bewoners én professionals vinden het lastig om overzicht te krijgen in wat er allemaal gebeurt in de wijk. Daarom is tijd om gezamenlijk weer een wijkblad op te zetten. Dat verstrekt niet alleen het ‘wijgevoel’ in de wijk Zuilen maar is bovendien voor instellingen (sociaal gezondheid, sport, cultuur, kennis) en ondernemers (bedrijfsnieuws, aanbiedingen) een goed platform voor profilering.

Voor de eerste opstart is een bijdrage van € 4750,- toegekend. Bij de gemeente wordt eenzelfde bijdrage voor deze fase aangevraagd. Het plan is dat het blad uiteindelijk helemaal gemaakt wordt voor en door Zuilenaren en met advertentiegelden bekostigd kan worden. Meedoen met het wijkblad? Stuur een mail naar De Kracht van Zuilen: krachtvanzuilen(at)gmail.com

Najaarsverlichting Rokade:  

De afgelopen jaren is winkelcentrum Rokade in de maanden rond de feestdagen opgefleurd met sierverlichting om de sfeer in en rond het winkelcentrum aantrekkelijk te maken. Het betreft de verlichting aan de gevels. Hiervoor wordt een bijdrage van € 2000,- aan het Ondernemersfonds gevraagd. De verlichting aan de tuien in het winkelcentrum komt voor rekening van de winkeliersvereniging.

Thuis-in-Zuilen-tas:

Er wordt een speciale Zuilen-tas gemaakt van polyester die je na ieder gebruik kan opvouwen en hergebruiken. Op de tas wordt reclame gemaakt voor Zuilense ondernemers en activiteiten. Iedere brievenbus in Zuilen krijgt de tas op de mat en winkeliers kunnen de tas bijbestellen om aan klanten door te verkopen of uit te delen. Niet alleen de buitenkant van de tas kan gebruikt worden om Zuilen te promoten, er kan natuurlijk ook iets in de tas. Voor het verder uitwerken van dit plan en het vinden van ondernemers en instellingen die samen willen werken om de tas vorm te geven en te bedrukken, wordt een bijdrage van maximaal € 2500,- toegekend uit het Ondernemersfonds. Heb je ideeën voor in of op de tas? Neem contact op met de Kracht van Zuilen:  krachtvanzuilen(at)gmail.com

Najaarsbraderie Rokade:

Er is een bijdrage van € 7000,- toegekend voor de jaarlijks terugkerende markt rondom de Rokade op de laatste zaterdag van september. Naast de marktkooplui kunnen ook ondernemers van buiten Rokade hun artikelen verkopen. En voor andere organisaties in Zuilen worden kramen beschikbaar gesteld. Zo biedt de braderie een mogelijkheid voor ondernemers en organisaties om zich te laten zien. Al jaren een goed bezochte markt, met vooral bezoekers uit Zuilen maar ook van daarbuiten. Meedoen met de braderie? Neem contact op met de winkeliersvereniging Rokade: info(at)rokade-utrecht.nl

Ook de in de tweede helft van 2019 is het mogelijk om een financiële bijdrage uit het Ondernemerfonds te vragen. Vanaf september zal op deze website de oproep voor het indienen van plannen verschijnen. Vragen over het Ondernemersfonds? Neem contact op met de werkgroep via: zuilen(at)vriendinnenvan.nl

Terug naar overzicht