Waarom waterschapsverkiezingen en wat moet ik stemmen?

Sinds 2010 werk ik als Zuilenaar bij een waterschap in Den Bosch. Dagelijks vragen mensen me waarom we woensdag in ’s hemelsnaam op de waterschappen gaan stemmen. Bijna iedereen die ik spreek vindt het werk dat de waterschappen doen (zorgen voor veilige dijken, voldoende schoon water en droge voeten) belangrijk. Maar, zolang het door deskundige mensen gebeurt en de kosten niet de spuigaten uitlopen, vindt iedereen het wel prima. Ik begrijp dat goed. Er zijn immers genoeg publieke taken waar je minder invloed op hebt, maar die voor het gevoel meer invloed op jou hebben.

Ik zie het als volgt. Er is nu eenmaal toezicht nodig op de waterschappen en de besteding van de belasting die wij allemaal betalen. Hoe dat toezicht het beste kan worden vormgegeven, daar verschillen de meningen over. Er is veel kritiek op de huidige vorm, maar een goed alternatief is niet voor handen. Feit is dat we het toezicht nu geregeld hebben met een algemeen bestuur dat voor het grootste deel gekozen is via algemene waterschapsverkiezingen. Dan kunnen we het beste maar onze democratische invloed koesteren en onze stem laten gelden.

Als je je over dit eerste grote vraagteken heengezet hebt, dan is de volgende logische vraag: waar moet ik op stemmen? Dat hangt er van af wat je belangrijk vindt. Ikzelf ben een actieve recreant op en langs het water. Zo fiets en wandel ik graag langs de Vecht en door de polder, zit ik graag aan een schone Oude Gracht op een terras en zwem ik ’s zomers graag in de Maarsseveense of Haarrijnse Plassen. Een duurzaam watersysteem met een goede waterkwaliteit is daarvoor een randvoorwaarde, en dat gaat niet vanzelf. De partij Water Natuurlijk maakt zich daar het meest hard voor. Bovendien jaagt Water Natuurlijk het terugwinnen van energie en grondstoffen uit ons afvalwater aan. Bovendien wil de partij het waterbeheer bekostigen volgens het principe ‘de gebruiker of vervuiler betaalt’ en dat lijkt me een zinvol uitgangspunt. Daarom ben ik lijstduwer voor deze partij op plek 25.

 In mijn volgende blog zal ik wat meer ingaan op de verschillende partijen die meedoen aan de verkiezingen bij hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Dat zijn er maar liefst 9! Doe alvast de test op Kieskompas:https://destichtserijnlanden.kieskompas.nl/.

 

Maarten Verkerk

Terug naar overzicht