Wat ik stem bij het waterschap

WATERSCHAPSVERKIEZINGEN - Eerder heb ik op zoiszuilen.nl toegelicht wat waterschappen doen en waarom er verkiezingen zijn. Maar wat moet je kiezen? Er zijn 9 (!) partijen en de programma’s lijken allemaal op elkaar*. Daarom in deze blog een poging om de verschillen uit te vergroten. Volledig gekleurd, dat geef ik meteen toe, maar met verstand van zaken.

Als je de programma’s plat slaat, zijn er twee onderwerpen van discussie tussen partijen. Ten eerste: moeten waterschappen hun taken voldoende schoon water, veilige dijken en droge voeten sober en doelmatig uitvoeren of moeten waterschappen ook aandacht besteden aan natuur, recreatie en landschap? Ten tweede: geef je bij het waterbeheer meer voorrang aan industrie en landbouw of meer aan het milieu?

Wat vinden de partijen dan van deze twee onderwerpen? Er zijn grofweg drie stromingen binnen de waterschapspartijen. De VVD kiest als enige voor een sober waterbeheer, tegen zo laag mogelijke kosten. Vervolgens heb je de christelijke partijen CDA en SGP, die opkomen voor de boeren. En dan is er nog een derde stroom: PvdA, Water Natuurlijk, de Algemene Waterschapspartij, de ChristenUnie en de Partij voor de Dieren. De programma’s van deze partijen richten zich op duurzaam waterbeheer en toepassing van het principe ‘de gebruiker of vervuiler betaalt’.

Wat onderscheidt Water Natuurlijk dan van die andere partijen die streven naar een duurzaam watersysteem? Dat is, en dat klinkt een beetje vaag: de kwaliteit van de bestuurders. De lijst is diverser dan die van andere partijen: meer vrouwen en meer leeftijdsvariatie bij de eerste acht kandidaten. Bovendien onderhouden bestuurders contacten met natuur- en milieuclubs, visserijverenigingen en andere achterbannen. Dat betekent dat Water Natuurlijk bestuurders zich, meer dan de andere partijen in de groene hoek, moeten verantwoorden voor wat ze doen of laten.

Daarom steun ik Water Natuurlijk vanaf plek 25 bij de Stichtse Rijnlanden. Ik nodig je van harte uit je nog één keer te oriënteren op het waterschap (www.kieskompas.nl) en de provincie en je stem uit te brengen woensdag. 

* Van de partij Inwonersbelangen heb ik geen programma kunnen vinden.

Terug naar overzicht