Wonen, zorg en welzijn in Zuilen: doe je mee?

Zorg en welzijn worden steeds meer de verantwoordelijkheid van mensen zelf. Hoe blijf je prettig wonen in onze mooie wijk als je zorg en ondersteuning nodig hebt, of het leven eenzamer is dan je zou willen? Hoe word je prettig oud in eigen huis en buurt?

Niet alles wordt opgelost door de gemeente of de zorgverzekeraar. Er vallen gaten in de zorg. Als bewoners willen we die opvullen en prettig met elkaar samenleven, zonder dat er iemand tussen wal en schip valt. Daarom onze vraag: doe je mee?

Veel initiatief

In Zuilen is al heel veel initiatief, komend van bewoners zelf. Denk aan:

- De kinder- en kaartclubs van Bewonersactiviteiten Zuilen,

- de Springertuin en het Antje Drijver Paviljoen van stichting Zuilen en Vecht,

- de weggeefwinkel van Buren voor Buren en de inloop op Plein 11,

- de buurtvaders, beweeguurtjes en huiswerkgroepen van Stichting Tagmat,

- het zelfbeheer en de aanjaagfunctie van Stichting de Kracht van Zuilen in het vorstelijk complex.

- de eettafel van Belles Bistro en de pleisterplaats in buurthuis Zuilen.

- de culturele activiteiten zoals Kerst in het Julianapark, of het Zuilens festival van comité Julianapark.

- Het diaconaal werk van de kerken en de activiteiten van Jong op Zuilen,

- Echte ‘instituten’ zoals de vrijwillige brandweer en het MuseumvanZuilen;

- alle clubs zoals in het KEZ, biljartclub Zuilen, de diverse koren en beweegclubs in de buurthuizen;

- De Zuilense fanfare en het Zuilens popkoor.

Allemaal gedaan door vrijwilligers uit de buurt, voor de buurt. De opsomming kan nog groter, maar dan wordt dit stukje onleesbaar! Er zijn nog veel meer, soms nieuwe, soms al heel lang bestaande initiatieven die lang niet zo bekend zijn als ze verdienen. En die het soms ook zwaar hebben door de veranderingen in de subsidies en de buurthuizen.

Samen bouwen aan betere zorg en welzijn

Op dinsdag 23 juni nodigen we alle wijkbewoners uit die zich druk maken over zorg en welzijn in de wijk. Wat moeten we in Zuilen misschien nog meer voor elkaar betekenen, gezien de landelijke ontwikkelingen op het gebied van de zorg en de bezuinigingen daar? Hoe kunnen we de bestaande initiatieven meer verbinden en bekend maken onder de mensen die het kunnen gebruiken? Wat heeft u nodig en wat ontbreekt er nog? Die vragen willen we bespreken met iedereen die hier over mee wil denken. Vanuit het idee dat samen leven, samen wonen, samen werken, samen oud worden nog veel meer mogelijkheden biedt. En dat zelforganisatie past bij de maatschappelijke ontwikkelingen en levenshouding van veel bewoners.

Een groep actieve bewoners uit wooncomplex De Dame opent gastvrij haar buurthuiskamer voor alle buurtbewoners. Kom naar deze verkenning op dinsdag 23 juni 2015 (ingang Zwanenvechtlaan). Zij organiseren deze avond samen met de actieve bewoners uit het Vorstelijk Complex (stichting De Kracht van Zuilen) en de zorg- en welzijnsinstellingen uit de wijk.

Een sociaal werker van Me’kaar verzorgt een inleiding over SamenZuilen, een aanpak om de zorg en welzijn voor ouderen te verbeteren en actief sociale netwerken op te bouwen. Daarna gaan we in gesprek over de eigen behoeften en ideeën over wonen, zorg en welzijn van alle aanwezigen. Specifiek gaan we in op de situatie voor ouderen. Dus ben je 55+, dan moet je er zeker bij zijn!,

Kun je niet, maar wil je wel meeweten, meedenken of meedoen? Dat kan natuurlijk altijd. Mail even naar krachtvanzuilen(at)gmail.com .

Terug naar overzicht