Zorgen over hinder en hogere bebouwing door bestemmingsplan Lage Weide

Kort samengevat waren dat de grootste knelpunten ingebracht op de raadsinformatieavond op 10 juni, waar raadsleden luisterde naar inbreng van o.a. bewoners, Milieugroep Zuilen, de Buren van Lage Weide maar ook ondernemers van het industrieterrein.

Het bestemmingsplan staat straks in de strook tussen het spoor en het kanaal een bouwhoogte tussen de 24 en 30 meter toe in plaats van de huidige 9 meter.  Daarnaast wordt er in hetzelfde gebied een hogere milieucategorie toegestaan wat betekent dat er zwaardere bedrijvigheid, met mogelijk meer hinder, toegestaan is.

In tegenstelling tot bovengenoemde zorgen zien ondernemers zich door het bestemmingsplan juist beperkt in de mogelijkheden om bedrijvigheid te ontwikkelen. Er is volgens hen te weinig met hun belangen rekening gehouden.

De gemeenteraad zal op 24 juni debatteren over het bestemmingsplan Lage Weide  tijdens de vergadering van de commissie Stad en Ruimte. De raad besluit hierover tijdens de raadsvergadering van 17 juli 2014. Meer informatie over o.a. de inbreng van alle insprekers is hier te vinden.

 

Terug naar overzicht