Zuilen Deelt tijdens Actieve Burenborrel

Op 14 februari kwamen de vele actieve groepen uit Zuilen bij elkaar in een Actieve Burenborrel. Aanleiding was het niet doorgaan van de kerstboomverbranding, begin januari. We gingen op zoek naar de oorzaak en ontdekten dat meer van die prachtige evenementen en tradities in Zuilen onder druk stonden. Reden tot het bijeenroepen van de Burenborrel. In dit verslag lees je wat de Borrel heeft opgeleverd. En natuurlijk ook wat je zelf kan doen om de evenementen in Zuilen in stand te houden!

Wat was het een leuk en vruchtbaar Zuilendeelt-café, deze actieve burenborrel! Alle groepen gaven een korte ‘pitch’ over hun evenement(en). Ze gaven aan wat ze nodig hebben én wat ze te bieden hebben. En dat was heel wat! Het werkt enorm motiverend en inspirerend om zóveel mensen enthousiast over hun evenement of initiatief te horen praten. Wat is Zuilen toch een actieve wijk, echt iets om trots op te zijn.

Succes door samenwerking

Er werden een flink aantal concrete afspraken gemaakt tussen de groepen onderling. Dit waren de belangrijkste opbrengsten:

 • Een Pietenruil tussen Bewonersactiviteiten Zuilen (BAZ) en Stichting Gemeenschap Zuilen, waardoor tijdens de intocht van Sinterklaas een heleboel roetpieten beschikbaar komen. En ook bij de vele BAZ activiteiten in het kader van Sint, roetpieten kunnen optreden die toch onherkenbaar zijn voor de kinderen van de kinderclub.

 • Samenwerking om verkeersregelaars te kunnen delen bij de Kindervrijmarkt, Avondvierdaagse Zuilen, Sint Maarten, Halloween en Sinterklaasintocht.

 • Mogelijkheid tot een gemeenschappelijke huis-aan-huis folderactie in het najaar dankzij de vrijwilligers die dan op pad gaan voor Kerst in het Julianapark.

 • Diverse ontmoetingsplekken, zoals bijv. de buurtwerkkamer de Verbinding, gaan onder hun bezoekers op zoek naar verkeersregelaars, barvrijwilligers voor de Beatrix, op- en afbouwers bij evenementen en andere interesses.

 • Alle evenementen mogen een beroep doen op de kinderen van Muziek in de Wijk voor mogelijke wijkoptredens.

 • Voor de inzameling van kerstbomen gaan we samenwerken en zetten we in december een actie onder de tieners van de diverse kinderclubs en scholen uit, waarbij je voor elke ingeleverde boom een lootje kan krijgen voor mooie prijzen.

 • Bij het ophalen en stapelen zelf (onder begeleiding van de vrijwillige Brandweer) kan st. Gemeenschap Zuilen een beroep doen op wat vrijwilligers van BAZ.

 • Met behulp van de Vrijwilligerscentrale gaan we een avond organiseren voor studenten bedrijfseconomie (en andere economische richtingen) om hen te interesseren in een penningmeesterschap of boekhoudkundige ondersteuning van (Zuilense en andere) vrijwilligersclubs.

 • We gaan de wijk in met oproepen voor een aantal gezamenlijke ’wijkvrijwilligerspools’ voor de evenementen: verkeersregelaars, op- en afbouwers, chauffeurs, flyeraars.

 • Eind mei, begin juni komt er waarschijnlijk een nieuw Zuilen Deelt Café met als organisator Wijkraad Noordwest die zijn conclusies van alle buurtbijeenkomsten voor de buurtagenda deelt en we kijken naar de oprichting van eventuele buurtplatforms in Zuilen.

Collectieve acties

Als collectieve ‘Zuilendeelt-acties’ hebben de groepen het volgende bedacht.

 1. Er komt een huis-aan-huis Evenementenkrant van het Burennetwerk. Bewoners hebben dan een jaaroverzicht van alle evenementen en de achterliggende organisaties in Zuilen. Daarin kun je ook vinden welke vrijwilligersvacatures er zijn of hoe je kunt bijdragen aan een evenement.

 2. Twee personen gaan namens alle groepen naar het spreekuur van de wijkwethouder Klaas Verschuure op 4 maart, om aan te kaarten dat het organiseren van evenementen door een aantal gemeentelijke voorschriften, vergunningen en bijbehorende kosten steeds hoogdrempeliger wordt en te veel geld en regeltijd vraagt.

Week van de Verbinding 4-12 mei

In de week van 4-12 mei 2019 vinden er een aantal mooie activiteiten plaats, zoals diverse iftars, de Dodenherdenking, het Bevrijdingsbal en de feestelijke viering van 50 jaar associatieverdrag met Marokko in ZIMIHC. Om te vieren dat we al meer dan 50 jaar een interculturele wijk zijn waar allerlei bevolkingsgroepen prettig met elkaar samenleven en zich verbonden (willen) voelen, hebben we de week uitgeroepen tot de Zuilense Week van de Verbinding.

We nodigen alle groepen, ontmoetingsplekken, ondernemers en organisaties in de wijk uit, om die week zelf ook iets te organiseren dat interculturele verbinding en kleurrijk samenleven in de positieve spotlights zet. Heb je zelf een idee en wil je in de agenda van de Week van de Verbinding, stuur dan een mail naar zuilenverbindt(at)gmail.com of meld je bij Ady Hoitink, Amar Haddouch, Miranda Spies, Arie-Nico Verheul of Eric Nijst.

 

Terug naar overzicht