Zuilen, van zelfstandige gemeente tot stadswijk. Deel 185

Verenigingen uit Zuilen deel 20

In het Museum van Zuilen zijn we van start gegaan met de tentoonstelling: Verenigingen uit Zuilen. Wijkwethouder Diepeveen opende deze tentoonstelling, (met enige assistentie van kleinzoon Ewan) door een korfbal door de korf te gooien. Onder het tromgeroffel van het Zuilens Fanfare Corps steeg de spanning ten top, maar het lukte, dus is de tentoonstelling van start! Meer dan 100 verenigingen uit Zuilen zijn in beeld! U kon al lezen over verschillende verenigingen, Deze week: Schaakclub ‘Oud-Zuylen’ DEEL 2

Geschiedenis schrijft de club (mede) in 1951. Dan wordt, ter gelegenheid van de officiële opening van Het Schaakwijk in Zuilen, een simultaan seance gespeeld in het Julianapark-restaurant. Spelers van de drie Zuilense schaakclubs nemen het op tegen niemand minder dan Dr. Max Euwe! De krant schreef er het volgende over:

‘Dr Euwe speelt sterk simultaan te Zuilen

Winst voor C. Olij, vier remises

o.a. tegen burgemeester

Er hing een intens spannende sfeer gistermiddag in het Juliana-restaurant te Zuilen. Twee en dertig plaatselijke schakers gaven onze nationale schaakkampioen, dr. Max Euwe partij, die een simultaan séance hield ter gelegenheid van de opening van de schaakwijk. Dr. Euwe won 27 partijen, verloor er één tegen de heer C. Olij (‘‘Oud-Zuylen’’) en speelde er vier remise: tegen burgemeester O. Norbruis, ds. Van Royen, de heer S. de Vries (hoofd Chr. School Bisschopsplein) en de heer A. v.d. Steen (‘‘Werkspoor’’).

Onder de deelnemers bevonden zich verder o.m. de gemeentesecretaris, de heer A.J. v.d. Weerd, de succesvolle organisator der séance en verschillende andere gemeente-ambtenaren. De drie voornaamste plaatselijke clubs, ‘‘Zuilen’’, ‘‘Oud-Zuylen’’ en de Personeels Ver. Werkspoor, hadden ieder zes afgevaardigden gezonden, onder wie ds. Van Royen, de heren Schoep, wedstrijdleider van de S.G.S. en Koster, kampioen van ‘‘Oud-Zuylen’’. In totaal had dr. Euwe 32 tegenstanders te bestrijden en hij deed dit op zijn bekende rustige wijze. Geen wild-westopbouw, geen valletjes, maar in iedere partij een sterke en degelijke opzet als ware het een meester-tournooi. Practisch aan alle borden kwam de simultaanspeler spoedig in positioneel voordeel. Alleen burgemeester Norbruis hield de stelling geheel in evenwicht, nadat al spoedig de dames waren geruild. Toen nam de burgervader het initiatief door een opmars met zijn h-pion, hetgeen echter geen beslissing bracht. De pionnen werden in elkaar geschoven, waardoor geen van de spelers zonder groot risico iets kon ondernemen. Dr. Euwe bood dan ook op de 30 ste zet remise aan, hetgeen de heer Norbruis uiteraard gaarne accepteerde. Daarna trok de partij van de ‘‘Oud Zuylen’’- speler Olij de meeste aandacht. Deze wist door een fraai schijnoffer van zijn loper op h3 een pion te winnen en vervolgens te forceren dat alle stukken, behalve een toren, aan weerszijden werden afgeruild. Daar hierbij een tweede pion van Euwe verloren ging gaf Euwe het hopeloze eindspel op.

Kort daarna wist ds. Van Royen remise te maken, na eerst slechter gestaan te hebben en zelfs een pion te hebben verloren. Er was echter een mogelijkheid om zettenherhaling af te dwingen en daarvan maakte de ‘‘Zuilen’’-captain uiteraard dankbaar gebruik.

Ook de heer De Vries smaakte het genoegen de kampioen een half puntje af te snoepen. Lange tijd stond hij in het voordeel doordat hij een stuk tegen twee pionnen vóór was. Maar door de sterke verdediging van de simultaanspeler was dit niet voldoende voor de winst. Aan de overige borden boekte Euwe de ene overwinning na de andere. Alleen A. van der Steen, lid der P.V. Werkspoor, wist een nederlaag te voorkomen. Weliswaar had dr. Euwe het loperpaar tegen paard + raadsheer, maar zijn pionnen stonden iets minder goed. Er werd doorgevochten tot de strijd – bij gebrek aan strijders – geheid remise was. Direct daarna kwam het einde. Euwe won er dus 27, maakte er 4 remise en verloor slechts één partij. Een fraai resultaat en een bijzonder geslaagde schaakmiddag.’

Tot zover deze week. Volgende week deel 3

Fotobijschrift:

Ja, zo’n zettenlijstje bewaarde de heer Norbruis wel, remise tegen Dr. Max Euwe!

Terug naar overzicht