Zuilen, van zelfstandige gemeente tot stadswijk. Deel 187

Verenigingen uit Zuilen deel 22

In het Museum van Zuilen zijn we van start gegaan met de tentoonstelling: Verenigingen uit Zuilen. Wijkwethouder Diepeveen opende deze tentoonstelling, (met enige assistentie van kleinzoon Ewan) door een korfbal door de korf te gooien. Onder het tromgeroffel van het Zuilens Fanfare Corps steeg de spanning ten top, maar het lukte, dus is de tentoonstelling van start! Meer dan 100 verenigingen uit Zuilen zijn in beeld! U kon al lezen over verschillende verenigingen, deze week:


Zuilensche Damvereniging ‘Vriendenkring’

Weinig bekend over deze vereniging. Tot nu toe weet ik niet eens of Antoon Soutberg uit de Marconistraat wel lid was. Antoon was bedlegerig, maar had wereldfaam op het gebied van ‘damproblemen’ die hij verzamelde. In de collectie van het Museum van Zuilen hebben we van de Zuilensche Damvereniging ‘Vriendenkring’ een knipsel over een georganiseerd damspel in de openlucht met in het wit en zwart geklede mensen als damstukken. Over dit spel schreef de krant natuurlijk.

Utrechts Nieuwsblad 25 juli 1941

Eerste lustrum Zuilensche Damvereeniging “Vriendenkring”

De Zuilensche Damvereeniging “Vriendenkring” herdenkt op 28 Juli haar eerste lustrum. Deze nog jonge vereeniging heeft het aangedurfd op Zaterdag a.s. een openlucht damwedstrijd met levende stukken te organiseeren. Na een rondgang door de gemeente Zuilen te hebben gehouden, waaraan medewerkt de mondaccordeonvereeniging “Ons Genoegen” zal de wedstrijd te 4 uur n.m. plaats vinden op het terrein gelegen hoek Sweder van Zuylenweg en van Egmontkade. De damwedstrijd zal gespeeld worden tusschen de heeren E. van Rees van de damvereeniging “Ons Genoegen” en D. Douwes Jr. van Zwart-Wit, beiden uit Utrecht.

De levende stukken zullen gevormd worden. De witte stukken uit de mondaccordeon vereeniging en de zwarte stukken uit de gymnastiekvereeniging “Sport Vereent”, uit elke vereeniging 20 leden.

Het geheel zal door een geluidsinstallatie verzorgd worden. Een dergelijke wedstrijd hebben wij in onze stad nog niet medegemaakt, zoodat een opwekking om dit evenement te gaan zien, zeer zeker op haar plaats is.

Fotobijschrift:

‘Het hoogtepunt der viering van het eerste lustrum der Zuilensche Damvereeniging “Vriendenkring” werd gevormd door een openlucht damwedstrijd met levende stukken.’(Foto: Pax Holland) 

Terug naar overzicht