Zuilen, van zelfstandige gemeente tot stadswijk. Deel 190

Deze week eerst een klein verzoek: De site van het Museum van Zuilen is genomineerd voor de 'Geschiedenis Online Prijs' U kunt op ons stemmen tot 9 februari aanstaande. Help ons aub! (U krijgt een link ter bevestiging van uw stem, pas daarna telt uw stem mee!) kijk op de site: www.museumvanzuilen.nl

 

http://www.museumvanzuilen.nl

Verenigingen uit Zuilen deel 25

In het Museum van Zuilen zijn we van start gegaan met de tentoonstelling: Verenigingen uit Zuilen. Wijkwethouder Diepeveen opende deze tentoonstelling, (met enige assistentie van kleinzoon Ewan) door een korfbal door de korf te gooien. Onder het tromgeroffel van het Zuilens Fanfare Corps steeg de spanning ten top, maar het lukte, dus is de tentoonstelling van start! Meer dan 100 verenigingen uit Zuilen zijn in beeld! U kon al lezen over verschillende verenigingen, deze week:

Utrechtse Postduivenvereniging ‘Het Noorden’

Utrechts Nieuwsblad 21 oktober 1936:

‘NIEUWE POSTDUIVENVEREENIGING “Om te voldoen aan den wensch van vele Postduivenliefhebbers, die in het Noordelijk gedeelte van Utrecht en Elinkwijk woonachtig zijn, is opgericht de Utrechtsche postduivenvereeniging “Het Noorden”. Deze naam is opzettelijk gekozen, omdat het den wensch was van deze liefhebbers een rayon te vormen in het Noordelijk gedeelte van Utrecht en Elinkwijk. De grens die hierbij aangenomen is, is de Spoorweg overgang op de A’damschestraatweg. Er zal van toetredende leden geen inleggeld worden geheven, doch 25 ct. vergoeding voor administratiekosten. Het secretariaat is gevestigd Jan Overdijkstr. No. 24, Utrecht.’

Aan deze vereniging heb ik persoonlijk herinneringen. Het betreft dan vooral ‘de duivenkeet’, het clubgebouw van postduivenvereniging U.P.V. ‘Het Noorden’. Het oude houten clubgebouw stond links op het ‘landje van Amsing’ aan het einde van de Balderikstraat.

Vooral zondagmiddag was het hier voor jongens uit de straat spannend. Als de postduiven gelost gingen worden, moesten de duivenklokken gelijktijdig gestart worden. Overal in de houten keet lagen houtkrullen (maar het wáren ‘post’duiven) en het zag altijd blauw van de sigarenrook.

Dan ineens kwamen de klokken op tafel, alle ‘klokkers’ stonden in spanning over hun klok gebogen en als het aftellen gereed was, draaide iedereen gelijktijdig de klok op scherp. Dat gaf in de verder stille ruimte een oorverdovend geratel.

Fotobijschrift: Toen de Utrechtse Postduiven Vereniging ‘Het Noorden’ 25 jaar bestond, werd het bestuur op de foto gezet om, netjes ingelijst, aan de wand van het clubgebouw te worden gehangen. Dit bestuur bestaat uit de heren: Chr. van de Brink, R. Tolboom, J.H. Gouda en J.H. Gerwich, die achteraan staan. Ervoor zitten de overige leden van het bestuur, de heren B. van de Hoorn, G. Manten (voorzitter) en C. Suurmond. Als u goed kijkt, ziet u dat de meest rechtse staande man (de heer Gerwich) een beetje vreemde linkerarm heeft. Dat komt omdat de achtste man die op deze foto stond niet tot het bestuur behoorde. Hij werd zonder pardon van de foto geknipt.

Terug naar overzicht