Zuilen, van zelfstandige gemeente tot stadswijk, Deel 193

In het Museum van Zuilen zijn we van start gegaan met de tentoonstelling: Verenigingen uit Zuilen. Wijkwethouder Diepeveen opende deze tentoonstelling, (met enige assistentie van kleinzoon Ewan) door een korfbal door de korf te gooien. Onder het tromgeroffel van het Zuilens Fanfare Corps steeg de spanning ten top, maar het lukte, dus is de tentoonstelling van start! Meer dan 100 verenigingen uit Zuilen zijn in beeld!

U kon al lezen over verschillende verenigingen, deze week:

Zuilens Fanfare Corps deel 2

Ter gelegenheid van het eeuwfeest in 2000 werd door het Zuilens Fanfare Corps een boekje uitgegeven waarin de rijke geschiedenis van het corps werd vastgelegd. Natuurlijk over de start, maar ook de verschillende mijlpalen worden hierin vermeld. Over de viering van het 50-jarig bestaan in 1950 lezen we:

Gouden Feest

Woensdagavond 17 mei 1950 worden de feestelijkheden georganiseerd door het Zuilen’s Fanfare Corps ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan. Het feest begint met een muzikale rondgang door de gemeente, aangeboden door het Utrechtse Harmonie Orkest “Forssandro”.

De leden van het gouden corps gaan nu eens niet voorop, maar komen achteraan in een aantal landdauers, waarin onder meer ook hebben plaatsgenomen Burgemeester de heer O. Norbruis en de wethouders K. Kieviet en H.C. de Wit. De Landelijke Rijvereniging “Marsua” uit Maarssen betuigt haar waardering voor het corps, door met een aantal ruiters en amazones aan de tocht deel te nemen.

Als eerbetoon wordt voor de woning van de heer A.A. van der Werff, die nog niet geheel hersteld is, halt gehouden en hem worden bloemen aangeboden. In het Julianapark wordt een welkomstwoord gesproken door de voorzitter van het uitvoerend comité, de heer A.A. van der Weerd. Wethouder Th.W. Ruigrok houdt een toespraak namens de burgerij. “Forssandro” geeft daarna een concert, dat door het groot aantal belangstellenden zeer gewaardeerd wordt.

Het gouden jubileum wordt groots opgezet en gevierd met een nationaal muziekconcours in het Julianapark. Dit concours wordt gehouden op Hemelvaartsdag en Tweede Pinksterdag. Het blijkt al gauw wat voor een goede naam het Zuilens Fanfare Corps in de muziekwereld heeft verkregen. De deelname aan dit concours is namelijk zo groot dat 23 verenigingen teleurgesteld moeten worden.

Donderdag 18 mei, Hemelvaartsdag, wordt om 12.00 uur in het Juliana Restaurant door Burgemeester O. Norbruis de eerste concoursdag geopend. Na dank te hebben gebracht aan het jubilerende corps voor wat het op muzikaal gebied in de gemeente heeft gedaan, worden de verschillende corpsen welkom geheten. Zinspelend op het ongunstige weer (het heeft de hele morgen al geregend), wordt de hoop uitgesproken, dat de innerlijke liefde voor de muziek bij de deelnemers zó groot zal zijn, dat het muziekfeest toch zal slagen.

Na de openingsplechtigheid is het zowaar droog geworden en neemt het concours een aanvang. Precies om 18.00 uur begint op de Sweder van Zuylenweg de mars- en tamboerwedstrijd, waarvoor grote belangstelling bestaat. Om 20.00 uur volgt de erewedstrijd. Het hoogste aantal punten op de eerste concertdag wordt behaald door “Forssandro” uit Utrecht met 480 punten.

 

Maandag 29 mei, Tweede Pinksterdag, wordt het concours voortgezet. Op deze tweede concoursdag wordt het hoogst aantal punten behaald door “St.-Cecilia” uit Schimmert met 477 punten. De directeursprijs is voor A. Bakker, dirigent van “Forssandro” uit Utrecht.

 

Een bijzonder compliment krijgt het bestuur van de dirigent van een van de deelnemende verenigingen. Hij prijst het Zuilens Fanfare Corps voor de perfecte organisatie van dit concours. Het openingsconcert wordt aangeboden door de Harmonie vereniging “Forssandro” terwijl de Utrechtse P.T.T.-fanfare “Onder Ons” het slotconcert verzorgt. De geste van deze beide verenigingen wordt in Zuilen bijzonder gewaardeerd. Het concours wordt afgesloten met vuurwerk.

Foto gemaakt ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum voor de Openbare Lagere School 2 (later de Prins Bernhardschool en sinds 2009 onderdeel van het Vorstelijk Complex) te Zuilen.

Terug naar overzicht