Zuilen, van zelfstandige gemeente tot stadswijk, Deel 194

In het Museum van Zuilen zijn we van start gegaan met de tentoonstelling: Verenigingen uit Zuilen. Wijkwethouder Diepeveen opende deze tentoonstelling, (met enige assistentie van kleinzoon Ewan) door een korfbal door de korf te gooien. Onder het tromgeroffel van het Zuilens Fanfare Corps steeg de spanning ten top, maar het lukte, dus is de tentoonstelling van start! Meer dan 100 verenigingen uit Zuilen zijn in beeld! U kon al lezen over verschillende verenigingen, deze week:

Zangvereniging ‘De Lofstem’

Een van de oudste zangvereningen van Zuilen. Vooral in het echte ‘oude Zuilen’ zullen we maar zeggen, komen we veel leden tegen van de Zuilense zangvereniging ‘De Lofstem’. De vereniging werd 16 mei 1924 opgericht en werd enige jaren geleden opgeheven.

In het jaarverslag van ‘De Lofstem’ over 1949 lezen we: ‘…Beginnen met de uitvoering welke op 12 maart 1949 in de O.L. School 1 met medewerking van R.W. Scholten (declamator) en het mandolinegezelschap ‘‘Varia’’ o.l.v. mevr. Snikkers, in zang, muziek en gesproken woord een zeer geslaagde avond geworden, ondanks het langdradige tafereel van de declamator. Het mandolinegezelschap vond ook veel bijval, en bracht er de vrolijke noot aan. Tevens breng ik een woord van dank aan onze dirigent voor het vele werk dat hij aan het mooie Tableau ‘‘Van Avondschemering tot Dageraad’’ heeft gehad dat door de koorleden werd gebracht. De belangstelling was vrij groot deze avond, onder wie ik nog opmerkte Burgemeester Norbruis en echtg., Inspecteur van Politie Beets en echtg. en vele donateurs en genodigden van onze zusterverenigingen. Onze beschermheer Baron van Tuyll was verhinderd deze avond bij te wonen, en wenste in een schrijven de vereniging een goede avond toe…’

In het jaarverslag over 1950 staat te lezen: … ‘en zo werd besloten om op 21 Jan. een uitvoering te geven en wel in het nieuwe gebouw aan de Daalscheweg, met medewerking van het muziekgezelschap ‘‘Acordi’’ o.l.v. F. Alberts en H. Seldenthuis - piano, zij ligt ons nog vers in het geheugen…’ En even verder staat: ‘…Als wij dan het vergaderingswerk onder de loupe nemen, is zeer veel tot een succesvol einde gebracht. Er werden een concert gegeven voor de zieken in het Diaconessenziekenhuis, welk nogal wat te wensen overliet gezien de ontvangst en de begeleiding waardoor het een groot fiasco werd, en mej. De Bruin haar programma teniet ging. Evenzo zijn we gevaren toen we bij het 1200 jarig bestaan van Zuilen in het Julianapark moesten zingen: waar we geheel niet aan bod kwamen om ons programma ten gehore te brengen, zo’n organisatie is wel aan te bevelen maar dan in het Juliana Restaurant achter een tafeltje met………’

Natuurlijk heeft een vereniging die al zo lang bestaat nog veel meer geschiedenis. De heer P. van Bart (ja de brandweerman) is vele jaren secretaris geweest van ‘De Lofstem’.

Hij mocht graag de volgende anekdote vertellen die volgens zijn zeggen gaat over een van de leden van het koor: een man met elf kinderen in het oude dorp vroeg raad aan de koster om het jaarlijks krijgen van een kind te stoppen. De koster adviseerde de man: “Je moet voor het zingen de kerk uit”. Toen het daaropvolgende jaar zich toch weer een nieuwe wereldburger aankondigde, stapte de man naar de koster en kwam verhaal halen: “Hoe kan dat nou? Ik ben iedere keer voordat jullie gingen zingen de kerk uitgegaan!”

Een andere anekdote uit deze tijd gaat over een protestantse moeder die haar dochter een goede opvoeding tracht te geven (welke moeder niet?). In de verzuilde samenleving van vooral vóór de Tweede Wereldoorlog bestaat een deel van de opvoeding uit goede raad. Zo gaf deze mevrouw aan haar dochter de raad dat als zij op vrijdag (de ‘roomse visdag’) vis wilde eten, zij die dan ’s middags moest halen, ‘‘laat de Roomschen ’s morgens maar de oude halen’’.

Fotobijschrift: Uit het archief van de zangvereniging ‘De Lofstem’. Op de foto ziet u de leden in 1946. In de kroniek lezen we: ‘‘…behaalden wij een 1ste prijs op het concours te Leerdam in de 3de afdeling met Van het Sterrekijn, en een 2de prijs in de Ere-wedstrijd met Ecce Quomodo.

Terug naar overzicht